Bygger Finlands største plastgjenvinningsanlegg

Illustrasjonsbilde: Syklo

Finske Syklo kunngjør at de starter et samarbeid med Impact Recycling, Storbritannia, for å bygge et plastgjenvinningsanlegg som skal bruke en banebrytende teknologi.

Syklo planlegger å bygge det største plastgjenvinningsanlegget i Finland og øke landets plastgjenvinningskapasitet med opptil 50 prosent. Dette framgår av en nyhetsmelding på selskapets nettside.

Anlegget forventes å være unikt selv i europeisk skala takket være banebrytende teknologi som skal gi høyere utbytte og bedre materialutnyttelse sammenlignet med andre metoder. Impact Recycling i Storbritannia fungerer som en strategisk partner i prosjektet. Planen er at anlegget skal være satt i drift allerede neste år.

Anlegget, som skal bygges i Hyvinkää, vil bruke Impact Recyclings BOSS-teknologi fra Storbritannia for å separere ulike typer plast fra blandede plastavfallstrømmer, til resirkulerbare produkter av høy kvalitet og med svært høyt utbytte.

Anleggets produksjonskapasitet er estimert til å være 50 000 tonn årlig, med avanserte muligheter for å utvinne og resirkulere plast fra avfallsstrømmer som normalt ville gått til forbrenning med dagens praksis. Resirkulerbar plast inkluderer blandet hardplast, blandet plastfilm fra handel og industri, og blandede plaststrømmer fra avfallssorteringsanlegg.

Impact Recycling har utviklet to patenterte teknologier som er integrert i resirkuleringsprosessen, kalt BOSS og PRE. The Baffled Oscillaton Separation System (BOSS) muliggjør separering av plasttyper med svært små tetthetsforskjeller, og overvinner nåværende utfordringer med resirkulering av blandet plast etter forbruk. I tillegg produserer PRE-additivteknologien et sluttprodukt med en spesifikk smeltestrømhastighet (MFR) og farge, med en kvalitet som skal være overlegen de fleste alternativer på markedet. Sluttproduktet av resirkuleringsprosessen er plastgranulat som brukes som råstoff for nye plastprodukter.

Syklo sitt planlagte anlegg vil bruke vannhåndteringsmetoder som destillerer avløpsvannet slik at det kan gjenbrukes i gjenvinningsprosessen. Slammet som inneholder mikroplast vil bli tørket, slik at eventuell mikroplast ikke slippes ut i vannveier.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE