Geminor inn i Spania

– Den nåværende mangelen på trevirke og biomasse, hovedsakelig på grunn av fraværet av trevirke fra Russland og Hviterussland, er i ferd med å bli en utfordring over hele Europa, sier Senior Business Development Manager for Geminor, Kai Schöpwinkel. Foto Geminor

Geminor utvider virksomheten i 2023 og går inn i det spanske markedet. – Spania kan spille en nøkkelrolle i å sikre en balanse i markedene for materialgjenvinning og energigjenvinning i Europa, sier Senior Business Development Manager for Geminor, Kai Schöpwinkel i en pressemelding.

Fra kontoret i Bordeaux i Frankrike vil Kai Schöpwinkel lede Geminors satsing i Spania. Material- og energigjenvinningsmarkedene vokser både på den Iberiske halvøy og i Frankrike, noe som gjør disse landene viktigere i europeisk sammenheng, forklarer Schöpwinkel.

– Både Spania og Frankrike er markeder som kan utgjøre en forskjell og skape bedre balanse for avfallsressurser i EU. Å koble disse markedsmulighetene til vår portefølje i Tyskland, Baltikum og Norden vil være vårt primære fokus fremover.

– Spania er hovedsakelig et importmarked, hvor vi vil konsentrere oss om avfallstrevirke for materialgjenvinning, samt Solid Recovered Fuel (SRF) for sementproduksjon. Samtidig har Spania potensial for mer eksport av materialer for resirkulering, og vi vil søke etter nye strømmer sammen med våre partnere i Italia og Frankrike, sier Schöpwinkel.

Geminor gikk inn på det franske markedet i 2019, og startet eksport av returpapir og papp, men også CSR – «Combustible solide de recuperation» – som er en restfraksjon basert på sortert trevirke og tekstilskum fra returmøbler.

Geminor ønsker å videreutvikle denne eksporten, sier Schöpwinkel.

– Frankrike er et overskuddsmarked der deponi fortsatt er et alternativ for mange bransjeaktører. Vår intensjon er å eksportere mer av det biogene avfallet til energigjenvinning, som er mangelvare i de fleste deler av Europa for tiden. Frankrike har et godt utviklet system for sortering av restavfall, som i EU-sammenheng gir oss kvalitetsmateriale for eksport.

– Den nåværende mangelen på trevirke og biomasse, hovedsakelig på grunn av fraværet av trevirke fra Russland og Hviterussland, er i ferd med å bli en utfordring over hele Europa. Dette er en situasjon Frankrike kan bøte på ved å eksportere strømmer av biomasse, forklarer Kai Schöpwinkel.

Å gå inn i et nytt marked betyr normalt å tilpasse seg en ny forretnings- og bransjekultur. Slik er det også når Geminor inntar Spania, sier Schöpwinkel.

– Mange bedrifter bruker år på å klimatisere seg til en ny forretningskultur, og sliter med å finne forretningspartnere på grunn av språkutfordringer og mangel på regional bransjekunnskap. Vi legger vekt på disse detaljene, bygger tillit fra dag én og sikrer personlige forretningsforbindelser med tilstedeværelse. Dette er avgjørende for å lykkes i middelhavsland som Spania, avslutter Senior Business Development Manager for Geminor i Frankrike og Spania, Kai Schöpwinkel.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE