– Forskrifter er et viktig virkemiddel i dagens marked

K +

Direktør Kjetil Vikingstad i Geminor vil gjerne materialgjenvinne mer av tonnasjen de håndterer, men innser at myndighetene må medvirke dersom det skal skje.

– Et skifte mot mer bærekraftig avfallsbehandling er avhengig av bransjens vilje til å dekke de ekstra kostnadene dette innebærer. Men den rimeligste løsningen blir oftest prioritert. Derfor er forskrifter som fremmer bærekraftige valg fremdeles et viktig virkemiddel i dagens marked, sier administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.

 

Han uttaler dette i forbindelse med at Geminors bærekraftrapport for 2021 presenteres. Den viser at Geminor håndterte 1,67 millioner tonn avfall i 2021, en nedgang på 3 prosent sammenlignet med 2020. Og fortsatt er det brenselsfraksjonene Refuse-Derived Fuel (RDF) og Solid Recovered Fuel (SRF) som utgjør 83 prosent av dette volumet.

Vikingstad legger ikke skjul på at markedet for gjenvinningsfraksjoner er krevende: – For tiden er hele verdikjeden utsatt for svingninger, og vi må hele veien ta hensyn til kundenes ønsker og krav. Og vår erfaring er at den billigste løsningen ofte blir prioritert. Årets geopolitiske hendelser har ikke bidratt til å dempe denne utviklingen, og vi er derfor begrenset av markedets vilje og evne til å bære kostnader forbundet med grønnere løsninger, sier han.

Derfor trengs det drahjelp fra myndighetene: – Gjeldende forskrifter som stiller krav til utslipp og avfallsbehandling over hele Europa legger et press på markedet, og gjør det lettere for oss å fremme mer bærekraftige løsninger. Samtidig ser vi også en gradvis økende bevissthet rundt bærekraft, samt vilje til å gjøre en forskjell blant bransjeaktørene. Dette gjelder også for mange kommunale anbud, sier Vikingstad.

Så viser da bærekraftsrapporten også at Geminor i 2021 passerte materialgjenvinningsmålet på 200 000 tonn per år. Mer enn halvparten av dette er trevirke, papir/papp utgjør 34 prosent mens plast foreløpig utgjør mindre enn 1 prosent.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE