Geminor skal skaffe plast til Quantafuel

Geminor har inngått en kontrakt på at de skal skaffe Quantafuel alle de 20 000 tonn plastavfall selskapet trenger til sitt kjemiske gjenvinningsanlegg i Skive i Danmark, som settes i drift på nyåret. Det dreier seg om såkalt mixed plastic, som det har blitt et stort overskudd av i Europa etter at eksporten til Kina opphørte.
Ralf Schöpwinkel i Geminor synes det er en fin oppgave å skaffe Quantafuel plastvolumer som ellers ville gått til forbrenning.
Ralf Schöpwinkel i Geminor understreker at det verste med krigen er de menneskelige lidelsene og alle som har måttet flykte. Men krigen har også konsekvenser for verdenshandelen og skaper ubalanse i markedet for avfalls- og gjenvinningsfraksjoner.

Det er Ralf Schöpwinkel, COO i Geminor, som jobber med å skaffe dette kvantumet. Han sier til Kretsløpet at de skal skaffe mixed plastic som møter Quantafuels spesifikasjonskrav, en fraksjon som det mildt sagt er god tilgang på etter at Kina sluttet å importere. Mye har blitt malt opp og brukt til energi i sementproduksjonen. Schöpwinkel mener det ikke vil bli vanskelig å få tak i dette kvantumet, og sier det hovedsakelig vil komme fra Danmark, men at det kanskje må suppleres med plast fra Tyskland, Sverige og Norge. – Råstoffet finnes, men det gjelder å få til en best mulig logistikk, sier Schöpwinkel.

Skal bli til ny plast

Og mens Geminor sørger for råstoffet skal det tyske kjemikonsernet BASF ta hånd om alt som blir produsert, ved sine fabrikker i Ludwigshafen. Her vil råstoffet bli brukt i konsernets såkalte ChemCycling prosjekt, målet er at de første kommersielle produktene basert på kjemisk resirkulert plast skal produseres her. BASF, som har 122 000 ansatte over hele verden, har støttet Quantafuels etablering i Skive. Dette er gjort gjennom at BASF har kjøpt seg opp til største aksjonær i selskapet, samt gitt et lån på 10 millioner euro, som kan konverteres til egenkapital. Dermed er Quantafuels opprinnelige plan om å bare produsere diesel endret, de gjenvunnede hydrokarbonene skal nå gå til ulike resirkulerte plastprodukter.

Etter at Kina sluttet å importere mixed plastic hoper denne fraksjonen seg opp i hele Europa.

Etter at Kina sluttet å importere mixed plastic hoper denne fraksjonen seg opp i hele Europa.

Kjemisk materialgjenvinning?

Dermed utfordres også EUs strenge definisjon av hva som kan godkjennes som materialgjenvinning. Hittil har bare mekanisk gjenvinning til granulat blitt godkjent, mens kjemisk gjenvinning til produksjon av diesel ikke har blitt akseptert. Men BASF og flere andre store aktører arbeider nå for å få endret dette, i februar møtte de EU-kommisjonen og la fram LCA-analyser som viste at kjemisk gjenvinning er et ressursmessig godt alternativ for fraksjoner som er vanskelige å gjenvinne mekanisk. – Kjemisk gjenvinning er et sårt tiltrengt supplement til mekanisk gjenvinning, og vi håper at kjemisk resirkulert plast vil bli en anerkjent standard i europeisk plastproduksjon fremover, sier Kjetil Bøhn, adm.dir. i Quantafuel. Og Ralf Schöpwinkel i Geminor sier han tror det bare er et spørsmål om tid før kjemisk gjenvinning vil bli godkjent. – Det er faktisk et bedre alternativ enn mekanisk gjenvinning. Plasten kan da brukes til å lage det samme om igjen, mekanisk gjenvunnet plast kan idag blant annet ikke brukes til matemballasje og det blir derfor snakk om en «downcycling».

Langt svangerskap

Quantafuel ble etablert i 2014, men det ligger en 7 års utviklingsfase forut for det. Allerede i 2007 begynte man arbeidet med å prøve å finne opp en ny form for katalysator for å omdanne gass til flytende drivstoff. – Det er ikke noe nytt at man kan bruke en katalysator til å lage drivstoff av syntesegass, den teknologien utviklet tyskerne for 90 år siden. Det som er nytt er at vi har klart å lage vår katalysator mye mer selektiv enn hva andre er. Denne katalysatoren kan tunes inn til å produsere diesel og/eller jetfuel, og vi kan regulere hvor stor andel av det ene eller det andre drivstoffet vi ønsker å ta ut. Det er bare snakk om hvor mange karboner du har i kjede, sa Quantafuels direktør Kjetil Bøhn, da han presenterte konseptet på Kongsvinger høsten 2015.

Den gang ble det presentert diverse planer om produksjon i Norge, blant dem et plastgjenvinningsanlegg i Esval miljøpark, Nes på Romerike. Men det er altså i næringsparken GreenLab i Skive kommune på Midt-Jylland at selskapet nå har etablert et fullskala anlegg.

Og prosessen går kort fortalt ut på at plastavfallet varmes opp til 450 grader i en oksygenfri atmosfære (pyrolyse) og dermed blir til gass. Og ved hjelp av den patenterte katalysatoren syntetiseres denne gassen til nye hydrokarbonkjeder med 6-30 karbonatomer, som altså kan bli til syntetisk diesel eller brukes som råstoff for nye plastprodukter.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE