Mot sentralsortering av tørt avfall i Trøndelag

Mens sentralsorteringsanlegget i Stavanger har sine problemer ruller Sesam-prosjektet i Midt-Norge videre framover. – Så vidt jeg forstår er problemene knyttet til vasking og granulering av plast, noe vi ikke har planer om. Men vi lærer av andres erfaringer, sier Lars Skrøvseth, han er adm. dir. i TRV-gruppen og styreleder i Sesam Ressurs as.
Lars Skrøvseth sier det vil bli ansatt en ny daglig leder i Sesam Ressurs når alle nødvendige vedtak i eierkommunene er fattet.
Lars Skrøvseth sier det vil bli ansatt en ny daglig leder i Sesam Ressurs når alle nødvendige vedtak i eierkommunene er fattet.

Skrøvseth sier til Kretsløpet at de fleste av de 74 kommunene som gjennom sine 10 avfallsselskaper er medeiere i Sesam har fattet de nødvendige vedtak. De gjenværende (og nylig sammenslåtte kommunene) vil gjøre det innen april neste år. Fra den klart største eieren, Trondheim kommune (45,6 %) foreligger foreløpig bare en viljeserklæring. – Endelige vedtak om tomta på Heggstadmoen, enerettstildeling og finansiering vil bli tatt første halvår neste år, sier Skrøvseth.

Først når dette eventuelt er på plass vil detaljprosjektering starte og teknologivalget bli gjort. Men det er allerede klart at sentralsorteringsanlegget i Midt-Norge ikke vil komme i stedet for dagens kildesortering, men i tillegg. – Alle dagens kildesorteringsordninger vil bli opprettholdt, med unntak av plast. Vi er blitt ganske sikre på at avfallet som skal inn i et slikt anlegg bør være så tørt som mulig, derfor må også Trondheim og de andre selskapene som ikke har det innføre utsortering av matavfall, sier Skrøvseth.

Og innbyggerne i Midt-Norge loves heller ikke lavere avfallsgebyr, når anlegget til 580 millioner settes i drift, etter planen i 2023. Ifølge et «beslutningsgrunnlag» utarbeidet i september i fjor, vil et gjennomsnittsgebyr for abonnenter som allerede har matavfallsutsortering bli 85 kroner dyrere, for abonnenter som også må innføre kildesortering av matavfall vil prisen øke med 195 kroner pr år.

Den såkalte Sesam-regionen består av rundt 600 000 innbyggere som produserer rundt 92 000 tonn restavfall.  Materialgjenvinningsandelen er i dag 36 % om man ser regionen som helhet. Den er beregnet å øke til 49 % når anlegget er tatt i bruk. Effekten av at alle skal kildesortere mat gir en økning på 4 %, mens selve ettersorteringsanlegget er beregnet å gi en økning på 9 %.

Etablering av sentralsortering i Midt-Norge har vært en lang prosess. Allerede i 2012 besluttet fem renovasjonsselskap i Trøndelag seg for å gå sammen for å utrede dette, og et skisseprosjekt ble lagt fram våren 2014. Dette ble etterfulgt av et forprosjekt ledet av Knut Bakkejord, og etter hvert sluttet flere avfallsselskap seg til. Selskapet Sesam Ressurs as ble etablert i 2017. Det har ingen administrasjon i påvente av eierbeslutninger, men Lars Skrøvseth i TRV-gruppen er altså styreleder.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE