Grønn konkurranse ga sirkulær løsning for kunstgress-håndtering

AVFALLSHÅNDTERING: En ny løsning for avhending av brukte kunstgressmatter skal utvikles i Rogaland.
Et alternativ til dagens løsning med å sende brukte kunstgressmatter til resirkulering i Danmark er på trappene. Vinneren av plan- og designkonkurransen til Trøndelag fylkeskommune vil tørke kunstgressrullene for lettere å kunne skille og sortere de ulike materialene, og brenne det som ikke kan gjenbrukes.

Rogalandsbedriften Green Cleaner skal videreutvikle et forslag til sirkulær løsning for håndtering av brukt kunstgress. Bedriften vant en plan- og designkonkurranse i regi av Trøndelag fylkeskommune – med et dusin interesserte kommuner og andre virksomheter som interesserte følgevirksomheter. Denne konkurransen er en av fem konkurranser finansiert av Klima- og miljødepartementet med formål å fremme aktivitet i næringslivet og grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Det skriver anbud365.no.

Trøndelag fylkeskommune har kåret vinneren i plan- og designkonkurransen de lyste ut i høst, hvor de etterlyste sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress. Det er per i dag få eller ingen helnorske sirkulære løsninger for avhending av kunstgress, framgår det på innovativeanskaffelser.no.

Hele 6 leverandører kvalifiserte seg til å delta i konkurransen og mottok 200 000 kr hver for å utvikle løsningsforslag. En jury har nå kåret Rogalandsbedriften Green Cleaner til vinner. Selskapet vil motta 300 000 kr for å videreutvikle løsningsforslaget til en prototype. Løsningen innebærer i grove trekk å tørke kunstgressrullene for lettere å kunne skille og sortere de ulike materialene, og brenne det som ikke kan gjenbrukes. Selskapet har jobbet med innsamlingsløsninger for gummigranulat ved fotballbaner. Erfaringene fra dette arbeidet har vært viktige når de har kommet med løsningsforslag. Målet er å bygge opp flere anlegg i Norge som kan behandle gammelt kunstgress.

Bruk av kunstgress har økt kraftig de siste tiårene, både i parker og innen idretten. Fotballen alene har rundt 1700 kunstgressbaner i Norge. Hvert år erstattes rundt 50 baner, et tall som vil øke voldsomt i årene framover. Gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den nest største kilden til utslipp av mikroplast til naturen. Gummigranulat kan i tillegg inneholde miljøgifter. Det er anslått at tap av gummigranulat årlig fører til utslipp av mikroplast på 1500 tonn. Alt i følge anbud365.no.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE