Miljødirektoratet truer med å stenge Norske Skogs askedeponi

K +

LEKKASJE: Miljødirektoratet truer med å stenge dette askedeponiet som Norske Skog Skogn benytter på Valum, snaue tre kilometer sørøst for fabrikken. FOTO: ANDERS VINJE
Miljødirektoratet ser alvorlig på at Norske Skog Skogns askedeponering i et steinuttak i nabolaget til papirfabrikken fører til spredning av forurensning i området.

Det skriver Innherred.no. I et brev Miljødirektoratet har sendt til Norske Skog på Skogn varsler de at undersøkelsene viser at det skjer en lekkasje av forurenset sigevann fra deponiet til grunnvannet. De mener at vannkvalitetsmålinger kan tyde på at bekken nedstrøms deponiet har vært påvirket av forurensning over lang tid.

Miljødirektoratet vurderer å stanse mottak av aske fra Skogn på Valum, inntil Norske Skog kan dokumentere at de kan overholde kravene i tillatelsen om deponering av avfall, og med det sannsynliggjøre at driften ikke fører til uakseptabel spredning av forurensning. Aske må da leveres til godkjent mottak.

Direktoratet slår fast at de vurderer å stanse mottak av aske fra 1. februar i år. For at deponiet skal kunne fortsette må det fremlegges dokumentasjon på at deponiet kan driftes i tråd med tillatelsen og avfallsforskriften, heter det i brevet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE