Mer trevirke, papir og plast, mindre avfallsbrensel

Kjetil Vikingstad konstaterer at pandemien fortsatt påvirket den europeiske logistikken for avfall i 2021. Men han er godt fornøyd med veksten innen fraksjoner til materialgjenvinning.

Geminor hadde en nedgang i sitt totale avfallsvolum på 3 prosent i 2021, på grunn av Covid-restriksjoner. Mengdene trevirke, papir og papp økte, men fraksjonene til materialgjenvinning utgjør fortsatt ikke mer enn 13 prosent av Geminors totalkvantum på drøye 1,7 millioner tonn.

 

Det framgår av pressemeldingen fra selskapet at det er redusert avfallseksport fra Storbritannia og Finland som har ført til en nedgang i volumet. Men bildet er ikke entydig, selskapet har hatt vekst i Polen, Danmark og Italia. Vekst har det også vært i Norge, som fortsatt er Geminors viktigste marked. Her har volumet økt fra 688 000 til 720 000 tonn i 2021.

Men selskapet fokuserer mest på at materialgjenvinningen har økt fra 166 200 tonn i 2020 til 230 000 tonn i 2021. Her er avfallstrevirke største fraksjon, her gikk 104 000 tonn til materialgjenvinning, men det betyr også at Geminor fortsatt sender 278 000 tonn av denne fraksjonen til forbrenning. Håndteringen av papp- og papiravfall økte med hele 36 prosent til 88 000 tonn, mens satsingen på avfallsplast doblet dette volumet fra 5300 til 10 500 tonn. Men den største veksten har håndteringen av farlig avfall, med nærmere 70 prosent, til 29 000 tonn i 2021.

Under de rådende omstendigheter er adm. dir. Kjetil Vikingstad tilfreds med fjoråret.

– Alt tatt i betraktning er vi godt fornøyde med totalvolumene i 2021, og ikke minst med at vi har innfridd målet om mer enn 200 000 tonn til materialgjenvinning innen 2022, sier han.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE