Revac med nytt metallfragmenteringsanlegg

K +

NYTT OG STORT: Hallen som rommer anlegget er på 12-1300 kvadratmeter. Her skal verdiene i skrotet jern og annet metall videreforedles til rene materialstrømmer. Selve shredderen befinner bak veggen bakerst i bildet.

Revac kjører i disse dager i gang et nytt anlegg for fragmentering av metall. Det skal være Europas mest moderne av sitt slag, både med tanke på rensing av utslippsluft, men også med den nyeste og beste teknologien for sortering. Og det skal være Nord-Europas eneste slike anlegg innendørs.

– Det at vi har både lagringen og behandlingen av metallene under tak hever kvaliteten på produktet vi leverer, i og med at vi ikke blir påvirket av det ytre miljø. Produksjonen blir upåvirket av årstidene og kvaliteten på produktet blir lik hele året.

Det sier Kay Riksfjord som er sjef for nedstrømsløsningene til Revac.

I tillegg til en del metaller som kommer fra hvitevarer og kjølemøbler som behandles hos Revac, skal anlegget behandle kompleksjern fra kommunenes gjenvinningsstasjoner og andre leverandører.

VEIEN INN: Metallet lagres under tak og transporteres på båndet og inn gjennom veggen når det skal inn til behandling. Lagerhallen er delt inn i ni slukkesoner og har brannovervåkning med aspirasjon, røykvarslere og sprinkleranlegg som gir 260 liter vann i sekundet over den aktuelle sona om brann skulle oppstå.

Store forhold

I en mer en 6000 kvadratmeter stor mottakshall blir metallene lempet opp på transportbåndet som frakter det inn i shredderen. Den har en kapasitet på 75 tonn per time og hamrer metallet til knyttenevestore biter ved hjelp av en elektrisk motor på 2200 hestekrefter. Videre går materialet opp gjennom en stor syklon hvor det som er tungt faller ned, og lettere materiale – som gjerne er avfall – ved hjelp av store luftmengder blir sortert ut. Det som blir sortert ut deles i avfall og metaller som begge går til videre sortering.

Så skal naturligvis metallfraksjonene forbi store elektromagneter som tar ut jernet, og resten passerer andre typer magneter hvor kobber, aluminium og rustfritt blir skilt ut. Det som da er igjen går videre til manuelt betjente plukkebuer hvor andre materialer blir plukket ut.

Ut av anlegget kommer shreddet jernskrot tilsvarende et stort lastebillass, eller 35-40 tonn, hver time. – Dette går til smelter og blir til nye stålproduketr som bærebjelker, armeringsjern og lignende, forteller Riksfjord. De andre metallene brukes også i forskjellige typer smelter på det europeiske markedet.

OPPSTART: Kay Riksfjord og hans kolleger ved Revac AS i Revetal i Tønsberg kommune er i ferd med å kjøre i gang Europas mest moderne anlegg for fragmentering av metallskrot.

Avtrekk med avansert rensing

Vi har full rensing av prosessluften fra kvern og fra sorteringsanlegget. Det blir først trukket igjennom en våtscrubber og deretter gjennom posefilter og så ut til aktiv karbonrensing, så lufta som slippes ut er helt ren, fortsetter han.

Aktiv karbonfiltrering av luft er det ikke mange tilsvarende anlegg som har, kanskje et par i hele Europa, antyder Riksfjord. Han forklarer at her tas THC, flyktige metallforbindelser og andre forurensninger ut.

– Dette er for å møte både de kravene som kommer i august 2022, men også for å møte krav som kan komme de neste tiårene, sier han.

Oppstarten i gang

Byggeperioden har pågått et års tid og anlegget har kostet om lag 150 millioner kroner. Når Kretsløpet er på besøk, har anlegget kun vært testkjørt i noen timer. Men det skal startes opp for fullt i dagene som kommer. Utstyret er på plass og folk som skal betjene anlegget er tilgjengelige. Men noen justeringer må fortsatt gjøres.

– Innkjøringsperioden vil nok ta noe tid med et så stort anlegg som dette, sier Riksfjord.

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE