Nofir har samlet inn 50 000 tonn fiskeredskap

OPTIMIST: Daglig leder Øistein Aleksandersen tror innsamlingen av de neste 50 000 tonnene med fiske- og oppdrettsutstyr vil gå betydelig raskere enn de første. Foto: Tanja Midthun.

Nofir meddeler nå at de har tatt imot 50.000 tonn innsamlede redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringa. Det har tatt mer enn ti år, daglig leder Øistein Aleksandersen mener det ikke vil ta mer enn fem år før man har nådd 100 000 tonn.

Aleksandersen kan berette om en trang fødsel, med mye prøving og feiling. – Det kostet oss dyrt i starten, men ga oss en bratt læringskurve. Og nå har dette blitt større enn hva vi så for oss. Etableringen av Nofir kom fordi bransjen etterspurte ordninger for å håndtere avfallet sitt, og potensialet for omfattende gjenvinning var der. Men veien fram til 50.000 tonn innsamlet redskap har vært lang og tidvis krøkkete, sier han.

Siden starten har Nofir etablert samarbeid med de fleste av landets største oppdrettere og notbøterier. Oppdrettsnøter har vært den desidert største kilden til materialer, etterfulgt av snurpenøter, tråler og fortøyningstau. Etter hvert har også nye typer redskap, som lusepresenninger og rensefiskskjul blitt tatt imot. Det siste er en form for gardiner som henges ned i oppdrettsnota for at småfisken som er satt ut for å spise lakselus skal ha et sted å gjemme seg, forklarer Aleksandersen.

Nofir har i sine første ti år bakset med mange praktiske og regulatoriske problemer, men nå ser framtida lys ut. Selskapet har sammen med Egersund Group – som nå er største eier med 34 % – bidratt til utviklingen av verdens første marine tau som utelukkende er produsert av gjenvinningsmaterialer. Og i høst kjøpte det italienske gjenvinningskonsernet Aquafil inn i Nofir med 31,7 %. Det er dette selskapet som gjenvinner det innsamlede materiellet til ECONYL® – et nylonprodukt som brukes i mange produkter, fra tepper i luksusbiler til moteklær. Da har den kasserte redskapen først vært innom Litauen for demontering, sortering og prosessering.

Nofir har tidligere hatt trøbbel med at kobberimpregnerte oppdrettsnøter har blitt definert som farlig avfall og dermed hatt eksportrestriksjoner. Dette problemet er nå løst, og Aleksandersen frykter ikke at de ytterligere innstramningene som er varslet fra EU vil ramme dem. – Det ble gjort en grundig dokumentasjonsjobb da vi fikk dette på plass, sier han.

Men EU har vedtatt noe annet som Nofir absolutt hilser velkommen. – Produsentansvar for fiske- og oppdrettsutstyr er varslet fra 2025. Det er positivt for gjenvinningen og vil hindre at fraksjoner med høy negativ verdi – som for eksempel garn – går til deponi eller forbrenning, sier Øistein Aleksandersen.

Han forteller også at rundt regnet to tredjedeler av volumet de samler inn eksporteres for gjenvinning, mens den siste tredjedelen går til energigjenvinning hos Fortum i Sverige.

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE