Arbors mål er 70% innblanding av returtrevirke

NORSK AVTAGER: Arbor Hattfjelldal i Nordland produserer sponplater og har som langsiktig mål at 70% av råstoffet skal være returvirke.

I Hattfjelldal ligger Arbor sponplatefabrikk strategisk plassert – omkranset av skog. Men store deler av denne har staten vernet i løpet av det siste tiåret. Nå erstatter fabrikken det jomfruelige råstoffet med sortert og kvernet returtre fra Returas anlegg på Skogn. 

 

Under 10% av returtrevirket som genereres her i landet går til materialgjenvinning og langt det meste av dette eksporteres i form av flis. Men det finnes i hvert fall en norsk industriell mottager, ganske langt nord. Ambisjonen der er å ta imot rundt 20 000 tonn såkalt hvit flis fra Returas anlegg på Skogn.

Krever investeringer

– Målet på sikt er 70% innblanding av returtre, forteller adm. dir. Bjørn Jarmund i Arbor. Han har allerede investert i både utstyr og storstilt testing for å øke innblandingen av returvirke i sine sponplater. Totalt regner han med en kostnad på 15-20 millioner kroner for å implementere det nye råstoffet, og samtidig sikre at produktene holder samme kvalitet. – Vi får se. Ingen i verden har gjort dette i slik skala før, i hvert fall ikke på konstruksjonsplater, sier Jarmund. Resultatet kan imidlertid bli en svært miljøvennlig sponplate og et produkt som passer perfekt inn i sirkulærøkonomien.

FORNØYD: Administrerende direktør Bjørn Jarmund er tilfreds med råstoffet som kommer fra Returas sorteringsanlegg på Skogn.

Lange tradisjoner

– Vi har foreløpig investert i mottakssystemet i fabrikken. Men omfattende testing koster også. Nå søker vi midler til et treårig prosjekt hos Innovasjon Norge, for å tilpasse vår produksjon til det nye råstoffet, forteller Jarmund. Bedriften har utviklet produktet sitt i nærmere 70 år, så han har stor tro på at de har den nødvendige kompetansen til å utvikle det videre.

Håper på støtte

Arbor er nå i en fase der de får på plass utstyr og skal teste det ut i industriell skala. Med prøvekjøringer av nytt anlegg i høst, regner Jarmund med resultater nærmere jul. Da får han også svar fra Innovasjon Norge om bedriften får midler til videreføring av det som til nå har vært et forprosjekt. – Men de er positive, så vi håper på det, sier Jarmund som regner med at flisbruken skal dobles hvis han når målet sitt om 70% innblanding. Og kanskje mer? – Ja, vi håper på sikt at dette kan føre til at vi kan øke totalproduksjonen også, avslutter han.

 

Hør Woodworks´ podcast om materialgjenvinning  med treavfall som ressurs: https://open.spotify.com/episode/4tvZ0oz22WDkc3GTSkr3Qg

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE