Norske Skog faser ut returfiberbasert produksjon

K +

ENERÅDENDE: Tømmerbil på vei inn til Norske Skog Skogn. Dette vil bli et vanligere syn framover, når returpapir fases ut som råstoff, etter planen i første kvartal 2024.

Norske Skog vil investere 180 millioner kroner i en ny linje for produksjon av såkalt termomekanisk masse (TMP) på Skogn. Det betyr samtidig at fabrikken vil fase ut returpapir som innsatsfaktor i sin produksjon av avispapir.

Dette framgår i en pressemelding fra konsernet, distribuert samtidig med et positivt årsresultat for 2022. Det framgår av meldingen at denne omleggingen vil redusere fabrikkens utslipp av NOx og CO2, og at rundt en fjerdedel av investeringsbeløpet vil komme fra NOx-fondet. Altså et miljøtiltak.

Det heter videre at produksjonen av TMP vil øke med rundt 100 000 tonn og at «investeringen vil erstatte bruken av dyr returpapirfiber med fersk trefiber i returpapirproduksjonen». Det framgår også at det relativt lave investeringsbeløpet skyldes at maskiner og utstyr skal komme fra en nedlagt papirfabrikk i Sverige.

Håvard Busklein, adm. dir. ved Norske Skog Skogn, sier til Kretsløpet at fabrikken idag bruker rundt 80 000 tonn returpapir årlig, primært innsamlet i Norge. Det er mindre enn halvparten av volumet for 15 år siden. – Mengden og kvaliteten på norsk returpapir som vi benytter har falt jevnt og trutt. Vi har derfor måttet importere stadig mer og dette har medført kraftig økte kostnader, sier han. Meningen er å komme i gang med den økte TMP-produksjonen i løpet av første kvartal 2024. Men det betyr ikke at returpapiranlegget skal rigges ned. – Nei, vi har plass til den nye linja i et annet bygg og beholder returpapiranlegget, sier Busklein.

I pressemeldingen heter det at dette prosjektet vil redusere Norske Skog Skogns utslipp av fossil CO2 med rundt 80 % og at NOx-utslippet vil kunne reduseres med rundt 40%. I oversikten over tildelinger fra NOx-fondet står det at denne reduksjonen utgjør 100 000 tonn. I tillegg reduseres behovet for avfallsdeponering. Flotasjonsprosessen i returfiberanlegget genererer nemlig store mengder slam som avvannes og brennes i bedriftens biobrenselanlegg. Men av dette blir det tusenvis av tonn med aske og denne mengden skal nå kunne reduseres med rundt 60%. «Aske fra fersk fiber har mindre forekomster av restmaterialer, og har flere anvendelsmuligheter som vil bli undersøkt», heter det i meldingen.

Men produksjonsomleggingen vil gi økt behov for tømmer, det er også betydelig mer energikrevende å male opp tømmerstokker enn å løse opp returpapir. Busklein sier at energiforbruket på Skogn vil øke med 5% og tømmerforbruket med rundt 10%.

Les mer i Kretsløpets papirutgave nr 1-2023

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE