Stena Recycling bygger nytt batterisenter i Lillestrøm kommune

Stena Recycling investerer 100 millioner kroner i batterioppsamlingssentre i Europa, blant annet batterisenteret i Norge som er planlagt å se slik ut. Illustrasjon: Stena Recycling

Med økende salg av elbiler og redusert tilgang til råvarer for batteriproduksjon kreves det at batterier i større grad skal kunne gjenvinnes. Stena Recycling satser derfor på å bli en ledende aktør innen gjenvinning av elbilbatterier i Europa.

Det opplyser selskapet i en pressemelding. De har pekt ut Norge som et viktig marked, og skal bygge et nytt batterisenter utenfor Oslo.

I slutten av mars skal Stena Recycling åpne et av Europas mest avanserte anlegg for gjenvinning av litiumionbatterier i Halmstad i Sverige. Samtidig bygger de et nytt batterisenter i Ausen i Lillestrøm kommune. Et stort antall av batteriene som skal gjenvinnes i Sverige, forventes å komme fra norske elbiler. Batteriene vil bli samlet inn og utladet i Ausen, og deretter transportert videre til Halmstad for gjenvinning på anlegget der. Det norske batterioppsamlingssenteret i Ausen er planlagt å være i drift i løpet sommeren 2023, og forventes å bli det første av flere batterisentre i Norge. Elbilmarkedet er stort i Norge. 9 av 10 biler som ble solgt her i 2022, var el- eller hybridbiler, og antallet elkjøretøy på det norske markedet er anslått til 600 000.

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til en ny batteriforordning som blant annet krever at batteriprodusenter skal ta i bruk gjenvunnet materiale i produksjonen av batterier innen 2030, og at gjenvinningsvirksomheter skal oppfylle både generelle gjenvinningsnivåer for hele batteriet og spesifikke gjenvinningsgrader for viktige metaller som litium, kobolt, kobber og nikkel.

– Den nye EU-forordningen, kombinert med den kraftige økningen i etterspørselen etter elkjøretøy, innebærer at presset for å finne løsninger for gjenvinning av elbilbatterier vil bli enormt. Markedet for batterigjenvinning er på sterk fremmarsj, og vi tror at det globalt vil være verdt 260 milliarder kroner innen ti år. Stena Recycling vil dermed få en nøkkelrolle i elektrifiseringen av bilindustrien, sier Marcus Martinsson, Product Area Manager Batteries i Stena Metall Group i pressemeldingen.

I utgangspunktet ble det investert en kvart milliard kroner i det nye anlegget i Sverige, og Stena Recycling fikk i fjor 70,7 millioner svenske kroner i støtte fra den svenske Energimyndigheten. Disse midlene har gått til bygging av anlegget. Samtidig er det investert 100 millioner kroner i batterioppsamlingssentre i Europa, som altså batterisenteret i Norge er en del av. Disse sentrene jobber også med gjenbruk av batterier.

Stena Recyclings gjenvinningsprosess gjør det på sikt mulig å gjenvinne mer enn 95 prosent av et utgått batteri. Verdifulle mineraler som kobolt, litium og nikkel vil kunne beholdes og brukes i produksjonen av nye batterier med svært høy gjenvinningsgrad. Det nye anlegget i Sverige vil ha kapasitet til å gjenvinne 10 000 tonn batterimateriale per år.

– Det sirkulære perspektivet må være utgangspunktet også i gjenvinning av elbilbatterier. Å bruke gjenvunnet materiale i produksjonen er en av de mest effektive måtene å minske miljøpåvirkningen og utnytte ressursene på. Vi blir en tilrettelegger for bilindustriens omstilling til sirkulær økonomi, sier Marcus Martinsson.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE