Returselskap for treemballasje etablert

Blant aktørene som skal inngår i det nyetablerte returselskapet Trereturs nettverk er selskapet Smart Retur, som har spesialisert seg på ombruk og gjenvinning av paller. Her fra deres lager på Langhus, som er på 6000 kvadratmeter og har plass til 120 000 paller. Foto: Astri Kløvstad.

Miljødirektoratet har godkjent Treretur som returselskap for treemballasje. Dermed er Norges første og eneste returselskap for denne materialtypen etablert. Grønt Punkt Norge AS skal drifte returordningen, som starter opp fra årsskiftet.

Produsentansvaret omfatter også emballasje av tre, alle produsenter eller importører som tilfører det norske markedet minst 1 000 kilo treemballasje, er ifølge avfallsforskriftens kapittel 7 pålagt å ta produsentansvar i et godkjent returselskap. Kravet i forskriften er minimum 15 prosent materialgjenvinning av mengdene som settes på markedet årlig. Men i mangel på godkjente returselskap for tre, har det vært umulig å innfri dette kravet – fram til nå.

Treemballasje er for eksempel engangspaller, kabeltromler, trekasser og karmer og avstivere rundt produkter med mer. Europaller inngår også i ordningen fordi ombruk er et rapporteringskrav til myndighetene, men det blir ikke krevd inn vederlag for disse.

Men selv om det hittil ikke har eksistert noe returselskap for treemballasje, finnes det likevel et fungerende gjenbruks- og gjenvinningssystem. Treretur trenger derfor ikke etablere noen ny struktur, men har i stedet inngått rapporteringsavtaler med de største innsamlerne av treemballasje. Blant disse er Franzefoss Sør, Aven Holmestrand, RS Trommelservice, Norsk Gjenvinning, Geminor og Smart Retur Norge. Men flere avtaler er under signering, opplyser Svein Erik Rødvik, leder for gjenvinningsavdelingen i Grønt Punkt Norge.

Han sier til Kretsløpet at de eksisterende aktørene allerede håndterer et tilstrekkelig volum til at 15 %-kravet oppfylles, det handler om å få på plass rapporteringsrutiner. – En plukkanalyse viser også at det er ca 8% emballasje i den blandede trefraksjonen som kommer inn på gjenvinningsstasjonene. Gjenvinning av deler av denne bidrar også,  vi er ganske sikre på at vi oppfyller målet når vi skal rapportere på dette for første gang etter at 2022 er gått, sier Rødvik.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE