34 millioner kroner til opprydding av marin forsøpling

Foto John Cameron / Unsplash

Miljødirektoratet gir i år tilskudd til 28 prosjekter som skal forebygge og redusere marin forsøpling.

– Søppel i havet er en stor miljøutfordring som vi arbeider med å bekjempe nasjonalt og internasjonalt. Den frivillige innsatsen er kjempeviktig, og jeg er glad for at det er mange som ønsker å være med på å rydde opp og forebygge marin forsøpling, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har prioritert å gi tilskudd til store, samordnede prosjekter som organiserer regionale eller nasjonale opprydningstiltak. Med søknader til prosjekter over hele landet har direktoratet også jobbet for å sikre god geografisk fordeling av midlene. Det har også vært viktig å gi støtte til prosjekter som tilrettelegger for frivilligheten.

–Vi har i det siste sett mange eksempler på hvordan plasten er skadelig for dyrelivet i havet og langs kysten. Det er viktig å fjerne plasten fra naturen for å unngå at den brytes ned til mikroplast. Miljødirektoratet er glad for å kunne tildele midler til et så viktig formål, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Direktoratet fikk inn totalt 62 søknader om totalt 80,4 millioner kroner, og har fordelt 34 millioner på 28 prosjekter i 2024 og 2025. I tillegg utbetales det 7,7 millioner som i fjor ble tildelt flerårige prosjekter.

– Det er positivt at engasjementet er så stort, og at mange vil bidra i arbeidet mot marin forsøpling. Oppryddingen som midlene bidrar til gjør en forskjell for havet, naturen og dyrelivet, sier Hambro.

I 2023 ble det registrert 6 003 ryddeaksjoner og over 2 000 tonn ryddet marin forsøpling, ifølge Ryddestatus Norge.

Miljødirektoratet samler nasjonale ryddedata gjennom ryddeverktøyene Rent hav og Rydde. Alle som mottar støtte fra tilskuddsordningen, skal registrere detaljer om sine ryddeaksjoner i ryddeverkstøyene.

Tidligere var det Senter mot marin forsøpling som administrerte tilskuddsordningen for opprydding av marin forsøpling. Senteret ble fra 1. januar 2024 en del av Miljødirektoratet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE