– Sirkulær økonomi brukes som unnskyldning

– Internasjonal handel med avfall har så langt ikke gitt noe positivt bidrag til den sirkulære økonomien. Spesielt eksporten av plast til gjenvinning har vært lite vellykket, løsningen er heller å redusere bruken av plast, sa Jim Puckett på Arendalsuka.
Eksporten av plastavfall til materialgjenvinning er så langt ingen vakker historie, sa Jim Puckett på Arendals-uka.
Eksporten av plastavfall til materialgjenvinning er så langt ingen vakker historie, sa Jim Puckett på Arendals-uka.

Jim Puckett er leder for organisasjonen Basel Action Network (BAN), som han selv etablerte i 1997. Formålet er å passe på at Baselkonvensjonen, som det ble enighet om i 1989, blir etterlevd. Nettverket har arbeidet mest med å avdekke og bekjempe ulovlig eksport av EE-avfall, farlig avfall og utrangerte skip. Men de siste årene har det også fokusert på eksporten av plast, og Puckett var en av dem som bidro til å få plast inn i Baselkonvensjonen tidligere i år.

Norsirks arrangerte seminaret «Kappløpet mot en sirkulær økonomi» på Arendalsuka i år, og der forkynte Jim Puckett at gjenvinningen av plast på global basis så langt har vært en fiasko. – Det opereres med at 9 % av den plasten som er produsert i verden har gått til gjenvinning. Men selv dette lave tallet er for høyt, her omfattes nemlig alt som er samlet inn til gjenvinning. Mye av dette er eksportert, og vi vet lite om hva som egentlig har skjedd videre, bare at andelen som virkelig har blitt gjenvunnet til ny plast er adskillig lavere, sa Puckett. Han mente videre at denne formen for avfallshandel kan undergrave hele idéen med sirkulær økonomi. – Det hjelper ikke å tørke opp dersom krana fortsatt står og renner, sa han.

Puckett mente også at dagens plast inneholder en mengde giftige tilsetningsstoffer, og at disse slett ikke fortjener noen ny runde i kretsløpet. – Circular economy should not mean a circle of poison, sa han. Puckett la også vekt på at plast bare kan gjenvinnes et begrenset antall ganger, fordi molekylene i polymerene blir kortere for hver runde. – Det må hele tiden tilføres jomfruelig materiale, sa han.
– Vellykket gjenvinning krever at produksjonen av kortlivet plast konsentreres om noen få typer, f.eks. PET, sa Jim Puckett på Arendalsuka. Bildet viser komprimerte PET-flasker ved Infinitums anlegg på Fetsund.

– Vellykket gjenvinning krever at produksjonen av kortlivet plast konsentreres om noen få typer, f.eks. PET, sa Jim Puckett på Arendalsuka. Bildet viser komprimerte PET-flasker ved Infinitums anlegg på Fetsund.

På spørsmål fra Kretsløpet om det da er helt feil av EU å tallfeste ambisiøse materialgjenvinningsmål for plast (50 % innen 2025 og 55 % innen 2030) sier Puckett: – Hvis slike mål skal være fornuftige kreves det at additivene fases ut, og at kortlivet plast blir produsert av noen få polymerer som er gjenvinnbare, som f.eks. PET. Plastindustrien vil nok hevde at forbrenning vil være å foretrekke, siden det vil bli veldig dyrt å etablere gjenvinning som sikrer god nok kvalitet. Men den beste løsningen vil være å redusere produksjon og bruk av kortlivet plast, som emballasje og engangsprodukter, sier han.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE