Under 30 prosent av restavfallet i Salten var faktisk restavfall

Monica Tennfjord, daglig leder i IRIS Service, synes det er synd at så mye som kunne gått til gjenvinning havner i restavfallet. Foto: Arnt E. Pedersen.
Monica Tennfjord, daglig leder i IRIS Service, synes det er synd at så mye som kunne gått til gjenvinning havner i restavfallet. Foto: Arnt E. Pedersen.

IRIS Salten har gjennomført plukkanalyse av avfallet fra 40 av sine husholdningsabonnenter. Resultatet var nedslående. – Det var faktisk bare rundt 30 prosent av den totale mengden vi analyserte som var restavfall, sier Monica Tennfjord, daglig leder i IRIS Service.

Ifølge saken som IRIS har publisert på sin nettside var det 457 kilo restavfall som ble møysommelig sortert i 17 ulike fraksjoner. Og resultatene viser altså at langt det meste var gjenvinnbare fraksjoner som kunne vært kildesortert. Og tilbudet til innbyggerne i Salten er godt, IRIS har henteordning både for matavfall, plastemballasje, papp og papir samt glass- og metallemballasje. Men mye av dette havner altså likevel i restavfallet og de viktigste fraksjonene målt i vektprosent av total mengde restavfall er:

Matavfall og annet organisk:            20,6 %

Plastemballasje                     17,8 %

Tekstiler                                   8,3 %

Glass- og metallemballasje    7,8 %

Papp og papir                          7,2 %

Annen plast                            4,8 %

 

Mye av emballasjen som var lagt i restavfallet var ikke skylt. Bare vel 28 % av innholdet i restavfallsdunkene var avfall som det ikke finnes gjenvinningsordninger for. Det er dermed betydelige kvanta som havner i forbrenningsanlegg i stedet for å gå til gjenvinning. Bare de vel 7 prosentene med papp og papir som finnes i restavfallet utgjør 420 tonn årlig. – Dette forteller at vi må fortsette arbeidet med å informere for å få til holdningsendringer hos husholdningene, sier Monica Tennfjord.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE