Direktoratet konfronterer gratispassasjerene for plastemballasje

Mye av husholdningsplasten som samles inn er importert eller produsert av aktører som ikke tar del i spleiselaget med å betale for kostnadene ved gjenvinningen.

 

Alle bedrifter som produserer eller importerer mer enn 1000 kilo plastemballasje hvert år har plikt til å ta produsentansvar ved å være medlem i et godkjent returselskap. Det er det ikke alle som er. 220 slike bedrifter er nå kontaktet av Miljødirektoratet.

– Det er viktig at produsenter og importører av plastemballasje ikke sniker seg unna spleiselaget. Tall fra konsulentselskapet COWI indikerer at så mye som rundt 30 prosent av plastemballasjen på markedet ikke er betalt for gjennom produsentansvaret, skriver Miljødirektoratet på sin nettside. Direktør Ellen Hambro påpeker her at det koster å samle inn og ta hånd om brukt plastemballasje og at gratispassasjerer bidrar til å undergrave finanseringen av returordningen.

Ifølge Grønt Punkt Norge har returselskapene for plastemballasje rundt 40 millioner kroner i tapte inntekter hvert år som en følge av gratispassasjerene.

Blir kontaktet

Miljødirektoratet har derfor kontaktet 220 produsenter og importører som etaten har grunn til å tro ikke tar produsentansvaret de er pålagt. Bedriftene er blitt opplyst om at direktoratet vil følge opp med tvangsmulkt dersom de ikke melder seg inn i en slik ordning snarest.

I april i år fikk 102 av de antatt største gratispassasjerene brev fra Miljødirektoratet med krav om å vise dokumentasjon på at de er medlem i et godkjent returselskap. I midten av juni var det kommet tilbakemelding fra cirka halvparten, og de aller fleste av disse hadde da meldt seg inn i et returselskap. De resterende har fått purrebrev. I tillegg er ytterligere 120 produsenter og importører som direktoratet mistenker at ikke tar produsentansvar i dag kontaktet.

– Vi kommer til å følge opp hver og en av disse virksomhetene til alle som har plikt til det tar produsentansvaret de er pålagt, sier Ellen Hambro.

Også returselskapene kontrolleres

Miljødirektoratet har også kontrollert hvorvidt to returselskap for plastemballasje, Emballasjegjenvinning AS som drives av Norsirk, og Plastretur AS, som drives av Grønt Punkt Norge, overholder krav de har i regelverket. Kontrollene viste at begge returselskap har gode rutiner som sikrer forsvarlig innsamling og materialgjenvinning av plastemballasjen du kildesorterer hjemme.

Hos det nyeste returselskapet, Emballasjegjenvinning AS, avdekket tilsynet at de ikke overholder sin forpliktelse til å samle inn plastemballasje fra hele landet. Selskapet må derfor innen 31. august dokumentere overfor Miljødirektoratet hvordan dette bruddet på regelverket er rettet opp.

System under press

– Etter at Kina innførte importrestriksjoner for plastavfall har det vært vanskelig for returselskap og andre innsamlere å finne behandlingsløsninger i markedet. Usikkerheten i markedet ble ytterligere forsterket da korona-pandemien brøt ut.

Det aller meste av plasten som kildesorteres og samles inn i Norge blir materialgjenvunnet til nye plastprodukter, også i den situasjonen returselskapene og kommunene nå befinner seg på grunn av Covid-19, men ettersom både avfallsmengdene fra husholdningene og kostnadene knyttet til transport og sortering har økt, er hele systemet under et betydelig press, skriver direktoratet.

– Det er viktig både på kort og lang sikt at alle som lager og bruker plastemballasje er med å betale slik at ikke systemet bryter sammen og slik at emballasjen vi kildesorterer fortsatt kan bli til nye produkter og ikke hoper seg opp eller havner på avveie, sier Ellen Hambro.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE