Ny nordisk innsamlingsgigant

NordRen og det spanske avfallskonsernet Urbaser SA slår sammen sine virksomheter i Norden og danner selskapet Urbaser Nordic. Det nye selskapet vil ha rundt tusen ansatte på 550 kjøretøy og få en omsetning på rundt 1,2 milliarder kroner. Og hovedkontor på Sørum.
Svein Sørensen sier lederkabalen i det nye selskapet ikke er helt avklart. Men at alle anbud skal innom det såkalte hovedkontoret på Sørum er det likevel ingen tvil om.
Svein Sørensen sier lederkabalen i det nye selskapet ikke er helt avklart. Men at alle anbud skal innom det såkalte hovedkontoret på Sørum er det likevel ingen tvil om.

I det nye selskapet inngår NordRens aktiviteter i Norge, Sverige og Danmark samt Urbasers aktivitet i Sverige og Finland. Det spanske konsernet kjøpte i mars i år Reno Nordens kontrakter i disse to landene fra konkursboet. Urbaser Nordic vil bestå av fire selskaper, et i hvert av de nordiske landene og vil være eid i fellesskap av Urbaser og dagens aksjonærer i NordRen AS.

Svein Sørensen sier til Kretsløpet at det norske datterselskapet fortsatt skal hete NordRen, og at fusjonen ikke vil medføre all verdens endringer. – Vi hadde egentlig ingen planer om å selge, men vi har jo registrert at en stor aktør har tatt en posisjon i våre naboland. At de ville gjøre et framstøt i Norge også var derfor ikke så overraskende. Vi fikk en henvendelse om å gjøre noe sammen og ble invitert en tur til Madrid. Der traff vi industrielle folk med en helt annen tilnærming enn finansakrobatene, sier Sørensen, som altså har erfaring med å bli oppkjøpt av slike fra tiden i Reno Norden.

Et spørsmål om ikke konsernledelsen i det nye selskapet nå bør flytte inn til kontorer på Aker Brygge blir fnysende avvist: – Å, nei du! Kontoret blir fortsatt værende i annen etasje i gamle Sørum Sparebank i Lørenfallet.

Les mer i Kretsløpets papirutgave nr 6-18


Urbaser S.A.

Urbaser ble etablert i 1990 og har gjennom 160 datterselskaper i 25 land mer enn 40 000 ansatte. Selskapet håndterer 16 millioner tonn avfall og har 128 behandlingsanlegg. Konsernet ble i september 2016 kjøpt av det kinesiske investeringsselskapet Firion Investments, ifølge Reuters var kjøpesummen rundt 1,5 milliard dollar.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE