– Brevik er egnet og Raudsand er urealistisk

Miljødirektoratet har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet vurdert og sammenlignet det som foreligger av utredninger for de to alternativene for etablering av nytt deponi for farlig uorganisk avfall. Den vurderingen går klart i Breviks favør.
Miljødirektoratet fastholder at disse gruvegangene i Brevik er de mest egnede for etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall
Miljødirektoratet fastholder at disse gruvegangene i Brevik er de mest egnede for etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall

Miljødirektoratets vurdering av konsekvensutredningen av Brevik-alternativet skiller seg ganske klart fra innholdet i majoriteten av de drøyt 200 høringssvarene som kom da denne var ute på høring i høst. Direktoratet tar utredningen til etterretning uten å trekke noe av innholdet i tvil, og konkluderer med at Brevik er godt egnet. At Norcem, som eier deler av gruvene, vil fortsette å bruke gruvene i flere tiår og ikke ser for seg at de to bruksområdene kan kombineres, tas det ikke stilling til her.

For Raudsands vedkommende konkluderes det derimot med at både grunnforhold, metoder og teknologi er for dårlig dokumentert. Dessuten at det er urealistisk at det planlagte anlegget der vil være ferdig til 2022, som er året det er beregnet at Langøya er full. Det siste kan også holde hardt for Breviks del, men her har direktoratet føyd til at NOAH har mulighet til å strekke mottakskapasiteten for eksisterende deponi på Langøya fram til 2024, for å tilrettelegge for deponering i Brevik.

Les mer i Kretsløpets papirutgave nr 6-2018

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE