Oslo hadde det klart høyeste avfallsgebyret

K +

Oslo har det klart høyeste renovasjonsgebyret, men ligger også klart på topp i åpningstid på sine gjenvinningsstasjoner, som her på Haraldrud.

Oslo hadde med sine 5797 kroner årlig for et standard abonnement det klart høyeste renovasjonsgebyret av 35 undersøkte kommuner i 2020. Gebyret er mer enn tusen kroner høyere enn i Lørenskog, som var nest dyrest. Men Oslo er også blant kommunene med høyest hentefrekvens og har lengst åpningstid på sine gjenvinningsstasjoner.

ROAFs økonomidirektør Roger Stigum har undersøkt renovasjonsgebyret for 2020i 35 av landets større kommuner og presenterte nylig tallene på Avfall Norges deponiseminar nylig. Her kom det fram at landets hovedstad lå desidert høyest, med ROAF-kommunen Lørenskog somnummer to med 4673 kroner årlig. I den andre enden av skalaen lå Ski med 2.041 kroner og Fredrikstad med 2.346 kroner årlig.

Men Stigum var nøye med å understreke at sammenligning av standard renovasjonsgebyr ikke er en sammenligning av epler og epler. Det varierer mye hvilket servicenivå som er inkludert i et standard renovasjonsgebyr. Eksempelvis er det bare syv av de undersøkte kommunene som har gebyrfri levering på gjenvinningsstasjonene. Oslo er en av dem og er med sine 407 timer pr uke også den kommunen som har lengst åpningstid på sine gjenvinningsstasjoner. Også hentefrekvensen varierer mye, for restavfall fra ukentlig henting til hver fjerde uke. – Men også andre forhold kan spille inn, som innbetalinger til selvkostfond, antall avfallstyper som hentes inn og hvor vanlig det er med fellesløsninger, sa Stigum.

Og de som syntes de kom dårlig ut av rangeringen han presenterte, kunne trøste seg med en av Erland Eggens konklusjoner fra renovasjonsbenchmarkingen som ble presentert like før: – Renovasjonsgebyrets størrelse har ingen innvirkning på kundetilfredsheten.

Mer om dette i Kretsløpets papirutgave nr 6-2021

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE