Østfold Avfallssortering med ultimatum til Indre Østfold-kommunene

K +

Johnny Sundby er relativt nybakt direktør i Frevar og styreleder i Østfold Avfallssortering. Han smiler bredt her, men krever nå en avklaring på om Indre Østfold-kommunene vil være med videre i selskapet som skal bygge ettersorteringsanlegg i Fredrikstad. Foto: Frevar.

Styret i Østfold Avfallssortering, som skal bygge og drive det planlagte ettersorteringsanlegget i Fredrikstad, mener at kommunene Indre Østfold, Skiptvedt og Marker nå må godta lånerammen og forplikte seg til byggingen – eller trekke seg fra hele prosjektet.

– Dette er i utgangspunktet ikke noe vi ønsker. Men saken er jo at de kommunene har et vedtak som sier at de vil ta stilling til lånerammen først til sommeren, noe som er etter anbudsprosessen på anlegget. Bekymringen vår med den rekkefølgen er at vi må forplikte oss til kontrakten med leverandør, noe vi ikke kan gjøre uten at lånerammen er på plass, sier Johnny Sundby, styreleder i Østfold Avfallssortering, til Fredriksstad Blad.

I fjor ble det klart at prislappen for det planlagte anlegget ble større, – blant annet som følge av at det nå skal bygges på det nye industrifeltet Viken Park og ikke som først planlagt på Øra. I mars gikk det ut en anmodning til alle eierkommunene om å godkjenne en økning av lånerammen fra 450 millioner til 800 millioner kroner, men i desember i fjor ble det klart at de tre kommunene i indre Østfold ikke vil si ja til dette før til sommeren.

Men dette mener altså Sundby og resten av styret i ikke er godt nok, de forlanger en avklaring når eierkommunene møtes til representantskapsmøte 10. mars for å ta stilling til veien videre.

De tre nølende kommunene, som sammen eier selskapet Indre Østfold Renovasjon (IØR), har en andel på 16 % av Østfold Avfallssortering. På spørsmål om hva som skjer om disse hopper av svarer Sundby at ansvaret de har da må fordeles på de andre eierne, som dermed må hefte for en større andel av lånerammen. – Og så må vi søke å erstatte det avfallet Indre Østfold Renovasjon skulle levert med annet avfall.  Vi har svart ut alt kommunene i Indre Østfold har av spørsmål og uklarheter, i håp om at de skal behandle lånerammesaken på nytt. Men vi har innsett at de jobber med å utrede et alternativ til Østfold Avfallssortering. Det skaper stor usikkerhet for vårt selskap sier Sundby til Fredriksstad Blad.

Ordfører Theodor Bye i Marker er leder av representantskapet i IØR. Han sier til Kretsløpet at han forstår Østfold Avfallssorterings behov for en avklaring, men at det er viktig for dem å ha trygghet for at innbyggernes penger brukes på en god måte. – Vi håper på respekt for at vi trenger litt tid, sier han og legger til at de foreløpig ikke har tatt stilling til hvordan de skal forholde seg til ultimatumet fra styret i Østfold Avfallssortering.

Østfold Avfallssortering ble etablert i 2019 og er et samarbeid mellom alle kommunene og de interkommunale avfallsselskapene i Østfold, pluss Vestby.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE