Manglende ombruk og gjenvinning sentrale barrierer for bærekraftig omstilling

– Klimadebatten har mange svulstige vendinger om bærekraft. Samtidig går tiden fra oss uten at vi når målene våre. Rapporten er et beskjedent forsøk på å holde samtalen på jorda og tilføre konkret kunnskap om håndfaste hindringer som står i veien for endring, sier Margrethe Geelmuyden, partner i Geelmuyden Kiese.

Moms på gjenbruk, utleie og reparasjon, for dårlig infrastruktur for plastgjenvinning, manglende lov mot matsvinn og manglende panteordning for elektronikk er noen av hindringene vi må forsere for å nå utslippsmålene våre. Det kommer fram i en «Ikke-bærekrafts-rapport» som Geelmuyden Kiese og Deloitte lanserer i dag.

The UnSustainability Report lister opp 10 utfordringer for bærekraftig omstilling. Rapporten peker blant annet på utfordringer som gjør at vi kaster for mye. Verdifulle ressurser som mat, plast, tekstiler og brukt elektronikk går for ofte i søpla i stedet for å bli gjenbrukt eller gjenvunnet. Klimagevinsten ved gjenbruk og gjenvinning er stor, heter det i rapporten.

Rapporten viser at næringslivet pusher på for omstilling, men venter på kraftfull politikk fra myndighetene. De ti norske hindringene spenner fra dårlig politikk til manglende offentlige planer og insentiver til omstilling.

Geelmuyden Kiese har fått hjelp fra Deloitte til å regne ut hvor mye CO2 vi kan kutte ved å overkomme de ti hindringene i Norge. Totalt er potensialet å kutte 17 millioner tonn CO2 fram mot 2030.

– For å finne løsninger, må vi være klar over hindringene vi står overfor. UnSustainability Report bidrar med faktabasert kunnskap til den offentlige debatten, et samfunnsoppdrag vi tar på alvor. Det er med fakta på bordet vi virkelig kan få fart på det grønne skiftet, sier leder for klima-og bærekraftstjenester i Deloitte Norge, Anders Magnus Løken

Forfatterne understreker at de ti hindringene i rapporten ikke er de eneste eller nødvendigvis de viktigste. Poenget er å vise tiltak som har målbar effekt og som ikke fremstår uoverkommelige.

– Vi håper rapporten er en oppfordring til handlekraftige politikere. Jeg ser også for meg at den kan brukes i skolen til elever som ønsker å forstå sammenhengen mellom poltikk, næringsliv og klima. Skal vi nå klimamålene våre trenger vi handlekraftige politikere og engasjerte ungdommer, sier Margrethe Geelmuyden, partner i Geelmuyden Kiese.

Dette er de 10 hindringene for bærekraftig omstilling:

Moms på gjenbruk, utleie og reparasjon

For dårlig infrastruktur for plastgjenvinning

Utbygging av ny kraft tar for lang tid

Manglende infrastruktur for hydrogen

Manglende informasjon og støtte til små og mellomstore bedrifter

Vi mangler en lov mot matsvinn

Manglende plan for energieffektivisering av bygg

Dårlig kollektivtilbud i hele landet

Panteordning for elektronikk

Manglende støtte til karbonfangst og lagring

 

Les hele rapporten her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE