Kunnskapsløft skaper forventninger

Leder, utgave 1 2018

Utvidelsen av regjeringen er naturligvis altfor fersk til at det går an å snakke om at vi har sett noen kursendring. Men Venstres inntreden har i hvert fall skaffet oss en klima- og miljøminister som har interesse for og peiling på avfall og gjenvinning. Ola Elvestuen satt i Oslo bystyre og hadde en solid finger med i spillet da vedtaket om et såkalt kretsløpsbasert avfallssystem i Oslo ble fattet. Og som byråd for miljø og samferdsel i hovedstaden fra 2011 til 2013 fikk han være med på å implementere dette – og for så vidt også se hva det koster. I foregående stortingsperiode var Elvestuen leder for Stortingets miljø- og energikomité.

Dette vervet beholdt han også etter siste valg, og han ledet faktisk komitéens høringsmøte om den såkalte avfallsmeldingen dagen før han trådte fram på Slottsplassen som klima- og miljøminister. Der fikk han for øvrig høre hele 45 organisasjoner og bedrifter, som hver fikk fire minutter til å legge fram hvordan de synes Stortinget skal behandle den relativt tannløse stortingsmeldingen Vidar Helgesen la fram i juni i fjor.

Dermed får vi nå en statsråd som sannsynligvis vet mer om avfalls- og gjenvinningsbransjen enn noen annen norsk politiker. Og den såkalte Jeløya-plattformen, som de tre partilederne stolt kunne presentere noen dager før den utvidete regjeringen ble presentert, inneholder langt mer om avfall enn Sundvolden-erklæringen fra 2013.

Verdt å merke seg er det også at vi igjen har fått en bistandsminister i landet, attpåtil en med interesse for og gode kunnskaper om miljø. Samtidig er det allerede for 2018 bevilget 150 millioner kroner til et bistandsprogram som skal motvirke marin forsøpling globalt. Vi håper og tror at Nicolai Astrup vil forsterke Norges innsats på dette området – som alle nå synes er viktig.

Det er med andre ord grunn til å ha visse forhåpninger om at den politiske innsatsen for å løfte avfalls- og gjenvinningsbransjen og bringe sirkulærøkonomien videre fra pratestadiet, vil bli forsterket framover. En fornuftig implementering av de nye EU-kravene vil også bidra til det. Nå er det aldri lurt å spenne forventningens bue for høyt, men det er uansett positivt for en bransje at det kommer politikere inn i regjeringen som har kunnskaper om den. Forhåpentligvis vil det ha positiv effekt både for miljøet, verdiskapingen i bransjen og utviklingen av en ressurseffektiv og bærekraftig avfallshåndtering.

Se tidligere leder-artikler
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE