Storbrann hos Norsk Gjenvinning

Det brenner kraftig i Norsk Gjenvinnings avfallsanlegg på Haraldrud i Oslo, landets største avfallsmottak. Politi og brannvesen ble 8. mars kl 0940 varslet om voldsom brannutvikling i papirmottaket. Varme- og røykutviklingen er enorm og deler av bygningen har kollapset.
Bare en drøy time etter at brannen oppsto var store mengder presset papir og plast i full fyr, og deler av bygget hadde kollapset.
Bare en drøy time etter at brannen oppsto var store mengder presset papir og plast i full fyr, og deler av bygget hadde kollapset.

Trond Hansen, operasjonsleder i Oslo Brann- og redningsetat, sier at 18 biler og 43 tjenestemenn jobber med å få brannen under kontroll. De driver slukking både med bemannede og ubemannede vannkanoner, men arbeider også med hjullaster for å etablere begrensningslinjer inne i bygget, så ikke hele den nesten 30 daa store hallen skal antennes.

– Men deler av bygningen har allerede kollapset og vi kan derfor ikke sende mannskaper så langt inn mot brannen som vi ellers ville ha gjort, sier han.

Hansen sier det er altfor tidlig å si noe om brannårsaken, men at det ser ut til at brannen oppsto i den delen av anlegget der man tar imot og kverner papir. – Store mengder sammenpresset papir gjør at denne brannen er særdeles vanskelig å slukke, vi kommer til å holde på her lenge, sier Hansen, som mener det ikke er fare for at brannen skal spre seg til andre bygninger.

To ansatte ved Norsk Gjenvinning er sendt til observasjon på legevakten etter å ha blitt eksponert for røyk, men så vidt Kretsløpet forstår skal ingen av dem være alvorlig skadet. Men røykutviklingen er voldsom og nordøstlig vind gjør at røyken trekker mot hovedstaden. – Politiet har oppsøkt de nærmeste bedriftene og bedt dem lukke vinduer og slå av ventilasjonsanlegg. Noen har valgt å avslutte for dagen og dra hjem. Det er heldigvis ikke mange boliger nær brannen, så foreløpig har ingen blitt bedt om å forlate sine hjem. Men avstengning av flere veier i området skaper trafikale utfordringer, sier politiets innsatsleder Gunhild Finne Nilsen til Kretsløpet.

Operasjonsleder Trond Hansen i Oslo Brann- og redningsetat sier at all brannrøyk er giftig og ber folk holde seg inne i områder der røyken slår ned.

Operasjonsleder Trond Hansen i Oslo Brann- og redningsetat sier at all brannrøyk er giftig og ber folk holde seg inne i områder der røyken slår ned.

Norsk Gjenvinning skriver på sine nettsider at brannen er en trist hendelse, men uttrykker lettelse over at alle ansatte er evakuert og i sikkerhet. Det heter videre at Norsk Gjenvinning har god dialog med andre gjenvinningsanlegg i området som bistår i den vanskelige situasjonen.

Mer om brannen og konsekvensene av den i Kretsløpets neste papirutgave.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE