Fra 1. juli 2024 blir det enklere å selge brukte varer

Fra 1. juli endres brukthandellova

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til endringer i brukthandellova. Fra 1. juli blir det enklere for norsk næringsliv å selge brukte varer.

– Brukthandellova har gjort det tungvint og lite lønnsomt for næringslivet å selge brukte varer. Det er ikke bærekraftig. Jeg er glad for at lovendringene trer i kraft allerede 1. juli. Dette er en god dag for miljøet, og for lommeboka, sier næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

Frem til nå har brukthandelsregelverket gjort det mer krevende å drive handel med brukte varer, sammenlignet med nye varer. Næringsdrivende måtte ha tillatelse fra politiet for å selge alle typer brukte varer og måtte oppfylle tid- og kostnadskrevende krav knyttet til oppbevaring og protokollføring.

Regjeringens forslag om å innskrenke lovens virkeområde innebærer store forenklinger for næringslivet samtidig som det ivaretar nødvendige kriminalitetsforebyggende hensyn.

Fra 1. juli 2024 innskrenkes lovens virkeområde til å kun omfatte handelsvirksomhet med brukte og kasserte: varer av edelt metall, edelstener og perler, kulturgjenstander, kunstverk, samleobjekter, antikviteter, motorvogner og tilhengere til motorvogner. Det vil si at handel med alle andre brukte varer, som for eksempel klær, møbler og sportsutstyr ikke lenger vil være underlagt regelverket.

Fra 1. juli 2024 endres også brukthandelforskriften for å samsvare med den nye loven. Forskriften vil klargjøre hvordan motorvogner og de andre varekategoriene defineres i brukthandelsregelverket.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE