Steile fronter i Kristiansand

K +

RETT UT: Odd Terje Døvik foran anlegget der han nå ikke slipper inn. Men Døvik bestrider sakligheten i oppsigelsen og vil ikke gi seg uten sverdslag.

Ettervirkningene etter eksplosjonen ved Returkraft 24. juni er langt fra over. Styret i Returkraft har sparket direktør Odd Terje Døvik på dagen og offentliggjort oppsigelsesbrevet. Mens DSB har anmeldt avfallsleverandøren SAR for å ha levert feildeklarert avfall.

 

Oppsigelsesbrevet, som er undertegnet av styreleder Lars Petter Maltby, ble levert Døvik på døra kvelden 11. mars. Det er i sin helhet gjengitt i Fædrelandsvennen, som skriver at de fikk det tilsendt uten å ha bedt om innsyn. I brevet står det blant annet: Hovedbegrunnelsen for oppsigelsen er at du over lengre tid har brutt din informasjonsplikt overfor styret, til tross for at denne plikten har stått svært sentralt etter brann i bedriftens anlegg i 2020 og eksplosjon i 2021. Mange ansatte har også vært bekymret for ditt manglende engasjement i HMS-arbeidet.

Det vises konkret til et brev fra Miljødirektoratet datert 14. januar, om avvik i forhold til lover, regler og internrutiner i forbindelse med eksplosjonen. Brevet må anses som vesentlig informasjon som styret skulle vært informert om umiddelbart, herunder muligheten for at det kan bli avkortning i forsikringen etter eksplosjonen i fjor. Styret har isteden fått informasjon fra deg om at alle rutiner har vært fulgt, står det i oppsigelsesbrevet.

Og i tillegg beskyldes Døvik altså for manglende interesse for HMS, her vises til innspill fra verneombud, fra operatørene og fra operatørenes tillitsvalgt. Jfr. også uttalelse AMU leder datert 9.mars. Men disse innspillene/uttalelsene er ikke offentliggjort.

Det framgår også at Døvik, dersom han aksepterer oppsigelsen innen en uke, vil motta 6 måneders lønn som sluttvederlag, slik at det blir 12 måneder til sammen. Det framgår også at prosessen har foregått en måneds tid, etter styremøtet i Returkraft 10. februar.

Men Døvik vil ikke gi seg uten sverdslag. Hans advokat Ståle Myhre bestrider oppsigelsen som usaklig. – Denne prosessen har vært svært uryddig fra styrets side og basert på de opplysninger som har fremkommet så langt, har ikke styret noe faktisk eller saklig grunnlag for slik oppsigelse. Oppsigelsen bestrides derfor som å være ugyldig, skriver han i en e-post til Fædrelandsvennen.

Og Odd Terje Døvik har selv svart skriftlig på spørsmål fra Kretsløpet. Han skriver her at de har krevd forhandlinger, og at saken vil bli bragt inn for retten dersom disse ikke fører fram. – I den forbindelse vil jeg fremsette krav å få stå i stillingen til saken er rettskraftig avgjort, skriver Døvik.

– Oppsigelsesbrevet inneholder temmelig krasse beskyldninger. Har du kommentar til disse?

– Beskyldningene er oppkonstruerte og grunnløse. Utover det ønsker jeg ikke å forhåndsprosedere saken i media.

 – Har du noen kommentar til at oppsigelsesbrevet ble offentliggjort?

Dette føyer seg inn i rekken av overtramp fra arbeidsgivers side. En offentliggjøring av selve oppsigelsesbrevet bryter en rekke regler om riktig håndtering av en oppsigelsessak, som for min del også er en personalsak. Bruddene gjelder arbeidsmiljøloven, regler om personvern og GDPR.

Flere har rykket ut offentlig med støtte til Døvik. Blant dem er tidligere styreleder i Agder Renovasjon, Aage Nystøl, som nå leder valgkomitèen i Returkraft. – Fra mitt ståsted virker avgjørelsen uforståelig. Døvik har gjort en glimrende jobb. Han har etter mitt syn gjort det en god leder skal gjøre, sier han til Fædrelandsvennen.

Men det hardeste angrepet på styret kommer fra Vidar Kleppe, Demokratenes gruppeleder i Kristiansand bystyre. – Churchill sparket ikke generalene sine dagen før invasjonen av Normandie. Men det er nettopp det Returkraft har gjort nå, sier han til Fædrelandsvennen og forklarer: – Dette skjer altså etter at DSB har slått fast hvem de mener egentlig har ansvaret for eksplosjonen. Direktoratet går langt i å frikjenne Returkraft helt og har politianmeldt en bedrift i Rogaland som ikke kunne håndtere farlig spesialavfall. På dette tidspunktet velger altså styret å kaste direktøren. Styret har dermed gitt rogalendingene det eneste argumentet de trengte for å gå til retten og kreve at vi skal dele regningen på 200 millioner kroner med dem, sier Kleppe.

Til Kretsløpet skriver Døvik at han selv har mottatt mange støtteerklæringer, og at det har vært både hyggelig og oppmuntrende.

Les mer i Kretsløpets neste papirutgave nr 2-2022

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE