Millioner av tonn med rene masser blir ikke brukt

BRED: Mange statsansatte har vært med på å utarbeide denne rapporten.

SSB opererer med at det årlig genereres 2,14 millioner tonn bygg- og anleggsavfall. Men mengden rene masser som tas ut mange ganger større. Og en stor andel av disse blir ikke brukt til noe fornuftig.

Byggavfallskonferansen skal naturlig nok primært handle om byggavfall. Men på årets konferanse fikk manglende ombruk av masser som ikke er forurenset stor oppmerksomhet. At enorme mengder blir tatt ut av dette og ofte transportert langt for å bli deponert, er både et klima- og et ressursproblem. Hvor store mengder det dreier seg om vet ingen. Men byggavfallsveteranen Eirik Wærner dristet seg til å anslå at det var 20-30 millioner tonn bare av gravemasser.

Gunnhild Preus-Olsen presenterte den voluminøse utfordringen på Byggavfallskonferansen.

Miljødirektoratets Gunnhild Preus-Olsen fremla resultater fra Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og stein som ikke er forurenset, der ti offentlige virksomheter fra seks departementer har deltatt. Her framkom det at en harmonisering av regelverk, en såkalt tverrsektoriell veiledning, tydeligere forventninger og bedre kunnskapsgrunnlag må på plass for å få på plass en bedre utnyttelse. – Vi anbefaler en rapporteringsplikt for uttak av slike masser og etablering av en digital markedsplass for overskuddsmasser. Det dreier seg jo om at de som trenger masser må ha kunnskap om hvor og når de er tilgjengelige, sa hun.

Rapporten inneholder 18 tiltak og 27 anbefalte virkemidler og er å finne på Miljødirektoratets nettsider. Men om og når det skjer noe er nå opp til departementene. – Vi oversendte vår rapport i høst, sa Preus-Olsen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE