Matsvinnet redusert med 10 prosent, skulle vært 15

Fordelingen av matsvinnet fordelt på ulike sektorer. Vi ser at husholdningene står for nesten halvparten.

Den første rapporten om oppfølging av bransjeavtalen ble presentert på en digital konferanse 8. desember. I den framgikk at matsvinnet er redusert med 10% fram til i dag. Om noen synes dette tallet er mistenkelig rundt har de rett, det er beheftet med stor sikkerhet.

Bransjeavtalen om redusert matsvinn ble inngått i 2017 mellom staten og 12 bransjeorganisasjoner og i alt har 107 bedrifter sluttet seg til. Avtalens hovedmål er at matsvinnet skal halveres fra 2015 til 2030, men den inneholder også delmål underveis, 15% reduksjon i løpet av 2020 og 30% innen 2025.

Et av problemene er at kartleggingen innen de ulike sektorene var svært mangelfull i 2015, og for jordbruket finnes ikke tall fra årene før 2020. Men utgangspunktet er en kartlegging fra 2015 som viste at matsvinnet var 85 kg pr innbygger, uten at svinnet fra jordbruket var medregnet. Og dette tallet er nå redusert til 76,9 kg, noe som utgjør en reduksjon på 9,5 %. Men med jordbrukets bidrag i 2020, som tilsvarer 7,8 kg pr innbygger, bringer matsvinnet opp i 84,6 kg pr innbygger i fjor.

Det framgikk på konferansen at måloppnåelsen er ulik i de forskjellige sektorer. Serveringsbransjen har med sine 14 % reduksjon nær ved å nå delmålet, mens reduksjonen i husholdningene bare har vært 6 %. Her skaper koronatilværelsen i 2020 usikkerhet om hvorvidt tallet for dette året er representativt.

Matsvinn defineres som «alle nyttbare deler av matproduksjon for mennesker» som kastes. Vi fikk vite at det gjennom plukkanalyser er funnet at dette gjerne utgjør mellom 40 og 50% av mengden matavfallet. Om bransjeavtalens mål oppnås vil altså mengden matavfall reduseres med en snau fjerdedel.

Hele tre statsråder bidro under presentasjonen av rapporten. I tillegg til Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltok også landbruks- og matminister Sandra Borch og barne- og familieminister Kjersti Toppe. – Vi må sørge for å forsyne kassa med de verktøy som skal til for at målet i bransjeavtalen kan nåes, sa Sandra Borch.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE