Avfallsmengdene ned i 2020

Den totale avfallsgenereringen i landet hadde en nedgang fra 12,2 til 11,6 millioner tonn fra 2019 til 2020, en nedgang på 5 prosent. Dette skyldes hovedsakelig en stor nedgang i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer.

Dermed ble miljømålet om at mengden avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten nådd i 2020. BNP gikk også ned i koronaåret, men bare med noe under en prosent fra 2019, mens avfallsmengdene altså ble redusert med 5 prosent.

Disse tallene framgår av det såkalte Avfallsregnskapet som nylig ble publisert av SSB. Her framgår det at koronaen førte til kraftig redusert aktivitet hos tjenesteytende næringer. Avfallsmengden fra disse falt med hele 30 prosent, det utgjør nesten en million tonn. Avfallsgenereringen i husholdningene økte, men langt mindre, det dreier seg om 100 000 tonn, en økning på 4 prosent. Også i 2020 er det bygge- og anleggsvirksomheten som utgjør den største avfallskilden, her økte mengden med 3,6 prosent, til 3 329 tonn.

Avfallsregnskapet inneholder også tall for mengdene etter behandlingsform. Her står det at gjenvinningen totalt har gått ned fra 71 prosent i 2019 til 69 prosent i 2020. Men dette skyldes utelukkende at andelen som energigjenvinnes har gått ned, Totalt ble 28 prosent av alt ordinært avfall sendt til forbrenning i 2020. Med en energiutnyttelsesgrad på 79 prosent bidrar dette med 22 prosent til den totale gjenvinningen.

Andelen til materialgjenvinning har derimot økt og utgjør i 2020 ca 41 prosent, tar en med biologisk behandling kommer tallet opp i nesten 46 prosent.  Mengden avfall til materialgjenvinning var 4,3 millioner tonn, mens avfall til forbrenning lå på 3,1 millioner tonn. Asfalt, fulgt av metaller og papp og papir, utgjorde de største fraksjonene til materialgjenvinning.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE