Norsk Gjenvinning åpner substratanlegg i Trondheim

Norsk Gjenvinning etablerer sitt første anlegg for produksjon av substrat basert på matavfall.

Tormod Selen Lundberg, utviklingssjef i Norsk Gjenvinning, kan fortelle at substrat fra matavfall er en slags matblanding eller «matsuppe» som dannes gjennom en prosess som fjerner emballasje og uønskede materialer fra avfallsmiksen. Det er denne prosessen de skal utføre på det nye anlegget i Trondheim. Denne typen matavfall med emballasje kommer hovedsakelig fra dagligvarebutikker, store husholdninger og næringskunder.

– Substrat av matavfall er svært ettertraktet av biogassanlegg, der det brukes som råstoff til produksjon av biogass og biogjødsel. Tidligere transporterte vi matavfallet direkte til disse anleggene, sier Lundberg.

Dette kjøpet vil øke fleksibiliteten og lønnsomheten betydelig når selskapet nå går mot å produsere substratet selv. Prosjektet har krevd tett samarbeid mellom ulike avdelinger i NG Group. Midt/Nord-regionen, der anlegget ligger, har vært involvert gjennom hele prosessen og vil ha ansvaret for driften av anlegget. Norsk Gjenvinning Downstream, selskapets traderselskap, har spilt en avgjørende rolle i håndteringen av substratdistribusjon og deltakelse i offentlige anbud. De har allerede sikret seg oppstrømsanbudet i Nord-Gudbrandsdalen.

– Vi var svært glade da Norsk Gjenvinning Downstream ble valgt som leverandør, med Norsk Gjenvinning Region Midt/Nord som mottaker av matavfall. De vant basert på beste løsning, kvalitet og gjennomføring, ikke på pris, sier Lundberg.

– Med stadig strengere krav til kildesortering og behovet for innovative løsninger, representerer dette anlegget en moderne og effektiv metode for håndtering av matavfall. Neste fase inkluderer å finne løsninger for gjenvinning av plastemballasje som følger med matavfallet, som for tiden går til forbrenning. Dette vil bidra til å løfte håndteringen av denne avfallstypen ytterligere opp i avfallshierarkiet, sier Lundberg.

Kilde: Pressemelding fra NG Group AS.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE