kretslopet-bladlogo-387-90

Fra den ene grøfta til den andre...

Som flere ganger omtalt i Kretsløpet har avfallsmarkedet de siste årene utviklet seg slik at markedsprisen for forbrenning av restavfall har falt til under halvparten av prisen anleggseierne må betale for å levere sitt eget husholdningsavfall.

Les mer …