Avfalls-og Gjenvinningsbransjen (REGISTER)

Maskiner og utstyr

Bewi Building & Industry AS

Bewi Building & Industry AS er en av Norges ledende emballasjeleverandører. 100 år i markedet. Leverer bl.a. avfallssekker i mange varianter og farger, matavfallsposer, engangssekker 3000 ltr. og 5000 ltr. for nedgravde containere/dypoppsamlere, palle-hetter, strekkfilm og nett til pakking av avfall i baller (både hvit og sort). Sandsekker og strips, tape, maskinstrekkfilm, håndstrekkfilm, skotrekk, m.m.

Les mer om Bewi Building & Industry.

EnviroPac AS

EnviroPac er en del av SULO Group som er et ledende globalt selskap med bl.a. produksjon av 2- og 4-hjuls plast avfallsbeholdere og bunntømte containere. EnviroPac er Norges ledende leverandør av maskiner og utstyr til innsamling, oppbevaring og behandling av avfall.

Les mer om EnviroPac.

 

GeesinkNorba AB

GeesinkNorba tilbyr utslippsfrie løsninger for innsamling av avfall.

Les mer om GeesinkNorba AB.

 

Holger Hartmann AS

Holger Hartmanns kjernevirksomhet salg av tjenester og utstyr for materialprøving til flere kundegrupper og bransjer i Norge. Firmaet er Norges største leverandør av produkter og tjenester for materialprøving, inkludert Miljøpistolen XRF.

Les mer om Holger Hartmann AS.

KSR Maskin AS

KSR Maskin AS ble startet opp i 2013. Hovedområdene for firmaet er kvalitetssikring av steinprodukter i pukkproduksjon og på anlegg, samt salg og utleie av sorteringsverk, avfallskverner, utstyr til gjenvinningsbransjen og entreprenører.

Magne Gitmark & Co. AS

Gitmark har mer enn 50 års erfaring som maskinleverandør. Firmaets hovedfokus er salg, service og ettermarked på maskiner og utstyr for avfallsbransjen og kommunalteknisk sektor. Kompaktorer, suge- og spylebiler, flishuggere, kverner, sikteverk og kompostmaskiner er produktgrupper som Gitmark har jobbet med i flere tiår.

Les mer om Magne Gitmark & Co. AS.

Markir AS

Markir AS har fokus på kompakte maskiner og utstyr for transport og behandling av løsmasser, og firmaet representerer kvalitetsutstyr og maskiner i det norske marked. Kvalitet, kapasitet, servicevennlighet og fokus på miljø – til konkurransedyktige betingelser, er nøkkelord. Gjennom leverandørnettverk, skaffer Markir stort sett alle typer maskiner og redskap på forespørsel.

Les mer om Markir.

Namdal Ressurs AS

Namdal Ressurs AS ble etablert i 1991, og har siden da levert utstyr og annet forbruksmateriell til avfallsbransjen i Norge. Med utgangspunkt i et sterkt faglig miljø og nettverk, kan firmaet til enhver tid tilby de mest oppdaterte produktene, med fokus på lav levetidskostnad, stor fleksibilitet, høy kvalitet, brukervennlighet og miljøvennlighet.

Les mer om Namdal Ressurs.

OP System Norge AS

OP System Norge leverer komplette løsninger av utstyr, både mobilt og stasjonært til avfalls og gjenvinningsindustrien. Selskapet ble startet 2014 og holder til på Dal ved Eidsvoll. Fokus på den tekniske utviklingen som kan forenkle arbeidet for de som håndterer avfall. Produktene tilpasses for det norske markedet.

Les mer om OP System Norge.

Älmhults El-Mek AB

Älmhults El-Mek AB har siden 1955 vært i virksomhet innenfor den elektromekaniske bransjen. Utvikling og produksjon av løftemagneter og matallseperatorer, med høye krav til kvalitet.

Les mer om Älmhults El-Mek.

IKT og digitale løsninger

Hogia Transport Systems AS

Hogia Transport Systems leverer IT-løsninger for transport, avfall og gjenvinning. Målsetningene er å levere markedets beste programvare for bransjen, og å gi våre kunder den support og støtte som må til for å oppnå maksimal utnyttelse av programvaren.

Les mer om Hogia Transport Systems.

Norconsult Informasjonssystemer AS

Norconsult Informasjonssystemer AS utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IKT-løsninger. ISY ProAktiv Renovasjon er verktøyet for drift og fakturering av ulike renovasjonsordninger, og gir til enhver tid oversikt over hentesteder knyttet til en kundeavtale. Systemet har løsning både for husholdnings- og næringsrenovasjon og integrasjon mot web- og feltløsninger.

Les mer om Norconsult Informasjonssystemer.

Vest Systempartner AS

Vest Systempartner lager funksjoner, brukergrensesnitt og moderne programvare som hjelper å bygge en sterk virksomhet. De seneste årene har firmaet opparbeidet stor kunnskap i programmering og leveranse av POS maskinvare og programvare, inkludert fagsystem for avfalls- og gjenvinningsbransjen.
Les mer om Vest Systempartner.

Farlig avfall

Heidelberg Materials AS

Heidelberg Materials Miljø samler inn, mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i norsk sementproduksjon. Løsningen medfører en viktig positiv miljøeffekt ved å erstatte fossilt brensel og fjerne farlig avfall fra kretsløpet.

Les mer om Heidelberg Materials.

Returselskaper

AS Batteriretur

Batteriretur er godkjent returselskap for alle kategorier batterier. Tre selskaper er organisert under merkenavnet Batteriretur®, for å oppfylle kravene til kasserte batterier i avfallsforskriften. Fra etableringen senhøsten 1993 er oppdraget oppfylt, år etter år etter år. I 2006 utvidet EU «Batteridirektivet» til å gjelde alle kategorier batterier.

Les mer om Batteriretur.

Grønt Punkt Norge AS

Grønt Punkt Norge AS sørger for finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.

Les mer om Grønt Punkt Norge.

Renas AS

RENAS er landets ledende EE-returselskap. Med 14 behandlingsanlegg og 100 innsamlere over hele landet, ivaretar RENAS produsentansvaret til rundt 3000 produsenter og importører av EE-produkter. RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.

Les mer om Renas.

Ruteretur AS

Ruteretur AS ble etablert i 2002, etter at det ble inngått en avtale mellom Miljødepartementet og Rutereturs eiere. Returselskapet er et non-profitt selskap som samler inn kasserte PCB-ruter over hele landet og sørger for at disse blir trygt behandlet. Ruteretur er eid av bransjen selv, via sentrale organisasjoner i bygg- og anleggsbransjen.

Les mer om Ruteretur.

Sirkel Glass AS / Sirkel Materialgjenvinning AS

Sirkel mottar glass- og metallemballasje fra kommuner i hele Norge, til gjenvinningsanlegget på Onsøy utenfor Fredrikstad. 100% blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter.

Les mer om Sirkel.

Rådgivning og kompetanse

Nomiko AS

Nomiko – Norsk Miljøkompetanse tilbyr engasjert og kompetent personell for rådgivning, prosjektledelse og kompetanseheving innenfor miljø, avfallshåndtering og ressursutnyttelse.

Les mer om Nomiko.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE