Innsamling

11. oktober, 2021

Kommunedirektøren i Halden ber nå politikerne i kommunen om å ta stilling til om det er mislighold av avtalen kommunene

7. oktober, 2021

Namdal Ressurs har i løpet av sine 30 år bygd seg opp til å bli landets største leverandører av utstyr

K +

23. juni, 2021

I løpet av vinteren har 10 av de 26 ansatte i SOR IKS gjennomgått opplæring i gjenvinningsfaget med mål om

31. mai, 2021

Miljødirektoratet betalte ut vrakpant til 13 000 fritidsbåter i 2020. Det er 3 200 flere enn i 2019. Over 36

K +

24. mai, 2021

– Våre regnestykker er nedslående for tyngre el-kjøretøy. De viser at de totale driftskostnadene ved bruk av elektriske komprimatorbiler er

15. april, 2021

Elektriske kjøretøy kan konkurrere økonomisk med dieselbiler ved innsamling av avfall i byområder. Og miljøfordelene er store, med redusert støy

K +

26. mars, 2021

Selv etter nesten ti år får kildesorteringssystemet i Oslotak i mindre enn halvparten av gjenvinningsfraksjonene plast og mat. Renovasjons- og

18. februar, 2021

Miljødirektoratet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utarbeidet nye innkjøpsråd for tungtransport og busser. Anbefalingen her er at

K +

29. januar, 2021

Snart to og et halvt år etter at Miljødirektoratet la fram et forskriftsforslag om obligatorisk utsortering av plast- og matavfall

K +

21. desember, 2020

Et enstemmig kommunestyre i Grue har vedtatt at det interkommunale selskapet Solør Renovasjon IKS skal kontrolleres. Bakgrunnen er at selskapet

Les siste utgivelse
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE