Forsøpling

14. mars, 2023

Norwaste og Hold Norge Rent har med finansiering fra Handelens Miljøfond laget rapporten Forebygging av forsøpling rundt returpunkt. Rapporten kommer

10. mars, 2023

Opprydningen på tomta til Miljøservice Eide begynte i fjor, med midler fra Miljødirektoratet. Men fortsatt står mye praktisk og juridisk

24. februar, 2023

Fjoråret ble ble et svært bra år for gjenvinning av kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsbransjen. Totalt samlet Nofir inn

K +

6. februar, 2023

Med erkjennelsen av at en betydelig del av plastavfallet som havner langs kysten vår er fiskerirelatert har Norges Fiskarlag tatt

6. februar, 2023

Senter mot marin forsøpling, Marfo, har nå lansert statistikksiden for nasjonale ryddedata på marfo.no. Den nye statistikksiden viser ryddetall fra

K +

6. januar, 2023

Under Avfallforsks webinar «Plastfri biogjødsel»  kom det fram at det er innsamlingsposene som utgjør det største problemet når det gjelder

K +

9. desember, 2022

I fjor vinter dumpet Tønsberg kommune 7.500 kubikkmeter forurenset snø i Kanalen. Det vil Statsforvalteren ha slutt på. Det er

K +

8. desember, 2022

Riksrevisor Karl Erik Schøtt-Pedersen la ingenting imellom da han presenterte rapporten om myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter. – Den er

15. november, 2022

Selskapet LoVeMar har testet sin nye versjon av avfallstrålen Marine Debris Sweeper på «utsluppet» plastavfall i Vesterålen. Testen var meget

26. oktober, 2022

Regjeringen foreslår et kutt på 20 millioner kroner i tilskuddsordningen for støtte til tiltak mot marin forsøpling i neste års

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE