Farlig avfall

23. april, 2024

Miljødirektoratet har vedtatt å øke deklarasjonsgebyret for farlig avfall fra 38 til 77 kroner per tonn avfall fra 1. mai

19. april, 2024

Det nye kurset er ment for de som allerede har en viss kompetanse om farlig avfall og vil blant annet

10. april, 2024

Bellona og NGO Shipbreaking Platform har sammen med en rekke aktører i Norges gjenvinning- og avfallsbransje sendt et åpent brev

22. februar, 2024

Statsforvalterne over hele landet fører i år tilsyn med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall. Det opplyser Miljødirektoratet.

1. februar, 2024

Miljødirektoratet jobber med å utvikle deklarasjonssystemet for farlig avfall, slik at det gir sporbarhet for farlig avfall gjennom hele verdikjeden.

8. januar, 2024

Mengden uorganisk farlig avfall i Norge øker. Det er fortsatt behov for ny deponikapasitet, selv om økt gjenvinning kan redusere

21. desember, 2023

Geminor med partnere etablerer nå Risavika Gjenvinning AS, et selskap som skal utvikle nye miljøteknologiske løsninger for behandling og nyttiggjøring

15. desember, 2023

Denne uken ble spaden satt i jorda for Stena Recyclings kommende elbilbatterisenter på Ausenfjellet, utenfor Oslo. Det var entreprenøren Ø.M.

9. november, 2023

Selv om NOAHs tillatelse til å deponere farlig avfall på Langøya går ut om sju år, ser selskapet for seg

K +

28. september, 2023

Det Karmøybaserte gjenvinningsselskapet Geminor deltar i høst i fjerningen av store mengder PFAS-forurensede masser fra Irlands største flyplass, Dublin International

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE