Avfallspolitikk

27. februar, 2024

Den landsdekkende kontrollen av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy viste at mange ikke følger miljøkravene om forsvarlig behandling. Statsforvalteren gjennomførte i

K +

22. februar, 2024

Frevar redder økonomien i land med skyhøye inntekter fra deponering av masser på Øra. Forbrenningsanlegget gikk 18,6 millioner i minus

K +

9. februar, 2024

Frevars ankesak om kvoteplikten i Borgarting lagmannsrett skulle starte 7. februar. Nå er rettssaken utsatt etter ønske fra Regjeringsadvokaten. Frevar-direktør

1. februar, 2024

Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet i inviterer til innspillsmøte i forkant av fjerde forhandlingsmøte om en global avtale mot plastforurensning.

30. januar, 2024

Formålet med forskriftsendringene er å sikre mer ensartet gebyrpraksis, først og fremst for å gjenspeile kostnadene Miljødirektoratet har i arbeid

15. januar, 2024

Nå foreligger ny veileder fra Miljødirektoratet til avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall. Regelverket gjelder for avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg.

20. desember, 2023

Miljøforvaltningens arbeid mot forsøpling blir samlet i én etat når Senter mot marin forsøpling (Marfo) blir en del av Miljødirektoratet.

18. desember, 2023

Gjennom Grønn plattform-ordningen skal ni store forsknings- og innovasjonsprosjekter utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet for blant annet ladeinfrastruktur

15. desember, 2023

Miljødirektoratet foreslår å endre kravet om kildesortering av emballert matavfall fra virksomheter, slik at avfallet kan sorteres ved et senere

4. desember, 2023

Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Europa opplever stadig lengre behandlingstid for søknader om grensekryssende transport av avfall (TFS). Denne uheldige utviklingen

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE