BA-avfall

11. september, 2023

En pågående utredning skal fremskaffe ny informasjon om plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser og foreslå effektive tiltak som skal redusere

30. august, 2023

Knust teglstein, kompost og biokull kan gi mye mer miljøvennlige jordblandinger, viser et nytt forskningsprosjekt i Statsbygg-regi. Det kan komme

K +

28. august, 2023

Du ser det ikke i regnskapet, men også i fjor leverte deponiet Noah Engadalen AS millionutbytte til eierne. For første

K +

28. august, 2023

Blant byggavfallsfraksjonene som virkelig egner seg for ombruk finner vi murstein. Og interessen for ombruksstein har skutt fart, flere aktører

K +

16. juni, 2023

Selskapet SoilSteam lanserte 13. juni sin nye maskin SoilSaver 20 under en godt besøkt seanse på Ås. Den skal kunne

7. juni, 2023

Miljødirektoratet mener generell deponiavgift vil kunne gi økt materialgjenvinning av gips og andre materialer, og foreslår at virkemiddelet utredes. Klima-

K +

23. februar, 2023

En større andel trevirke i BA-avfallet enn i andre land, strengere regler for gjenbruk av betong og manglende krav om

K +

16. februar, 2023

Mepex har kartlagt plastbruken i bygningsmaterialer og kommet til at hele 180 000 tonn bringes ut på markedet hvert år. Det

7. februar, 2023

Uten å bearbeides er slam fra driving av tunneler klassifisert som avfall. Nå testes ny foredlingsmetode ut på Nye Veiers

26. januar, 2023

14. februar arrangeres Byggavfallskonferansen i Næringslivets hus i Oslo. På programmet denne gangen presenteres blant annet ny kunnskap om plast

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE