kretslopet-bladlogo-387-90

Beskjedne forventninger

Leder utgave 5/2013

Vi har nå i noen uker vært gjennom prosessen fram mot en ny regjering. Bortsett fra selve «sluttproduktet», en gjeng på 18 menn og kvinner som trippet ut på Slottsplassen 16. oktober, har denne prosessen generert en samarbeidsavtale mellom de fire borgerlige partiene på Stortinget og den såkalte Sundvollenplattformen, som Høyre og Fremskrittspartiet skal regjere etter. 

Det første er et dokument på fem sider, som først og fremst inneholder punkter som er viktige for Venstre og Kristelig Folkeparti. Det dominerende «miljøpunktet» her er naturligvis at Lofoten og Vesterålen ikke skal konsekvensutredes i regjeringsperioden, for øvrig skal innsatsen for kollektivtrafikk forsterkes og avkastningen fra det såkalte miljøteknologifondet økes. Den såkalte Sundvollenplattformen er derimot på 70 sider og inneholder åtte såkalte satsingsområder og faktisk flere hundre «Regjeringen vil»-punkter, noen av dem så små og detaljerte at de aktiverer smilebåndene. Som mange allerede har påpekt er ikke klima og miljø blant satsingsområdene, og disse store temaene er avspist med to sider i plattform-dokumentet. Ordet avfall er overhode ikke nevnt, det nærmeste vi kommer er et punkt om at regjeringen vil utarbeide en strategi for biogass, men det er vel det som heter å slå inn en åpen dør.
Man skal selvsagt være forsiktig med å dele ut karakterer på forhånd. Thorbjørn Berntsen ble jo dømt ned og nord av miljøorganisasjonene, men viste seg å bli en av de beste miljøvernministere landet har hatt. Likevel signaliserer det ikke noen sterk prioritering av miljøområdet at det utnevnes en minister som så vidt vites verken har fagkunnskap på området eller rikspolitisk erfaring.
Med unntak av Miljøpartiet De Grønne var det ingen av partiene som kjørte spesielt hardt på miljøspørsmål i valgkampen. Det er neppe tilfeldig, partistrategene er nok klar over at en tøff klimapolitikk ikke trekker veldig mange velgere. Slik sett er det manglende miljøfokuset under regjeringsdannelsen også logisk. Det er ingen grunn til å forvente seg noen offensiv miljøpolitikk. Men det positive med lave forventninger er at det ikke er så vanskelig å overgå dem. La oss håpe at det skjer.