105 millioner delt ut for å redusere plastproblemene

Rasmus Hansson håper "plastposepengene" vil bidra til å få i gang markedet for resirkulert plast. Foto: Handelens Miljøfond.

Handelens Miljøfond tildelte 26. januar 105 millioner kroner til 123 «tiltak som reduserer plastens miljøproblemer». Det er den største tildelingen av midler i fondets treårige historie, og daglig leder Rasmus Hansson er særlig opptatt av å øke bruken av resirkulert plast. – Vi vil dytte i gang et marked for resirkulert plast som begynner å vokse av seg selv, sier han.

Interessen har vært stor og innen fristen 23. oktober hadde det kommet inn mer enn 500 søknader, og av disse har altså en snau fjerdedel blitt tildelt midler. Og spennet er stort, det deles ut penger til prosjekter i 6 ulike grupper:

  1. Økt bruk av resirkulert plast. Her er det tildelt 20 millioner til 13 ulike prosjekter. Lista toppes av selskapet Oldroyd as i Stathelle, som har fått 5 millioner til å utvikle produksjonsprosesser som gjør at membranene de produseres kan lages av gjenvunnet plast. Resten av lista består også hovedsakelig av plastprodusenter som vil øke bruken av resirkulert materiale.
  2. Redusere plastforbruket. Her er det tildelt 9,9 millioner til 15 prosjekter. Største tildeling er 1,5 millioner kroner til Energonx as i Stjørdal, som skal «videreutvikle og teste en ny miljøvennlig emballasjeløsning for feltrasjoner og turmat som minimerer plastbruken».
  3. Bedre plasthåndteringen internasjonalt. Her deles det ut 22,7 millioner til 9 prosjekter/partnerskap. Største tildeling går til NGI/Strømmestiftelsen, som får 6 millioner til «å etablere skalerbare løsninger for helhetlig håndtering av plast i Mali (i by) og i Uganda (på landsbygda). UNEP får 4,5 millioner for «å bistå flere utviklingsland med å implementere produsentansvar for emballasje».
  4. Kunnskap om plast og miljø. Her er tildelt 9,7 millioner til 9 prosjekter. Mest får Chalmers Tekniska Högskola i Sverige, (1,8 mill.) som skal undersøke «hvordan vask av plastemballasjeavfall påvirker mekanisk gjenvinning».
  5. Frivillig rydding og forebyggende tiltak. Denne kategorien hadde klart flest søknader og får også flest tildelinger, 24,7 millioner deles ut til 64 prosjekter/tiltak. De fleste tildelingene er dermed relativt små, men Kambo Marina as får 1,84 mill til å samle inn vrakbåter i Oslofjorden. Avfall Norge har fått 840 000 kroner til to prosjekter, det ene er «å utarbeide en veiledning for beste praksis for å unngå forsøpling fra avfallsanlegg».
  6. Teknologi for et renere hav. Her tildeles 18 millioner til 13 prosjekter. Mest penger (5 mill.) får Jotron as i Larvik. Selskapet skal utvikle en radiomerking av flytende objekter, som skal gjøre det lettere å finne igjen tapt utstyr.

Fullstendig liste over tildelingene kan finnes her. Og de som ikke nådde opp i denne runden kan trøste seg med at en ny søknadsrunde vil bli utlyst til høsten.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE