Afrikansk svinepest : Mulig smittespredning via mat- og restavfall

Statsforvalteren i Innlandet ber avfallsselskapene passe på at villsvin og andre ville dyr ikke får tilgang på mat- og restavfall som samles inn og mellomlagres. Foto Rolf Schmidbauer / Unsplash

Afrikansk svinepest er nå påvist på villsvin i Sverige. For å redusere risikoen for utbrudd av sykdommen  i Norge har Statsforvalteren i Innlandet på oppfordring fra Mattilsynet sendt ut brev til alle kommunene og alle avfallsselskaper i fylket.

– I brevene påpeker vi at det er viktig å sørge for at villsvin og andre ville dyr ikke får tilgang på mat- og restavfall som samles inn og mellomlagres, opplyser statsforvalteren på sin nettside.

For kommunene og avfallsselskaper som samler inn og oppbevarer mat- og restavfall handler tiltakene først og fremst om å sikre steder hvor man oppbevarer, omlaster eller behandler matavfall. Det er også viktig å sikre søppelkasser og øke tømmefrekvens på rasteplasser, campingplasser, i friluftsområder og på offentlige steder i tettbebygde strøk.

Afrikansk Svinepest er svært alvorlig virussykdom hos svin. Sykdommen spres vanligvis ved kontakt mellom dyr, men kan sannsynligvis også smitte via avfall som inneholder kjøtt, bein eller andre rester av infiserte dyr som enten blir kastet eller gitt til dyr.

Utbrudd av svinepest medfører høy dødelighet for svin og ved ev. utbrudd vil det måtte innføres strenge restriksjoner i en sone rundt utbruddet.  Konsekvensene kan derfor bli store for både næringsaktører, offentlig forvaltning og privatpersoner. Vi må jobbe for at risikoen for utbrudd i Norge blir så lav som mulig, presiseres det.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE