ÅRIM IKS er overdratt til Bingsa Gjenvinning

Bingsa Gjenvinning sitt avfallsanlegg og deponi ligger noen få kilometer utenfor Ålesund sentrum. Foto: Kristin Støylen.

Den varslede sammenslåingen av de kommunale avfallsaktørene på Sunnmøre er gjennomført fra årsskiftet. Bingsa Gjenvinning blir dermed en temmelig stor totalleverandør innen avfallshåndtering, med 95 ansatte og en omsetning på mer enn 250 millioner.

Generalforsamlingen i det nye selskapet ble avholdt 3. januar og her ble Liv Stette, fram til i fjor rådmann i Ålesund, valgt til styreleder. Hun sier til Kretsløpet at Bingsa Gjenvinning as foreløpig er navnet på morselskapet, mens datterselskapet ÅRIM as skal gjøre det selskapet gjorde før, i tillegg til noen kommunaltekniske oppgaver som lå i Bingsa. Det andre datterselskapet Bingsa Næring as blir en aktør innenfor næringsavfall.  – Dette er en virksomhetsoverdragelse der ÅRIM overføres som det er, med alle sine ansatte. Men marsjordren til det nye styret er å sette i gang en navneprosess og identifisere synergieffekter mellom de to selskapene, sier Stette.

Liv Stette, tidligere rådmann i Ålesund, er valgt som styreleder i Bingsa Gjenvinning AS.

Bingsas daglige leder Trond T. Lauritzen blir leder for det nye selskapet, mens ÅRIMs leder Øystein Solevåg fortsetter som leder for datterselskapet. Lauritzen ble hentet inn da Bingsa ble omgjort fra en temmelig skandaleombrust kommunal virksomhet til aksjeselskap i 2018, Siden er det skapt gode resultater, i 2020 hadde selskapet et overskudd på 12 millioner og for 2021 ligger det an til det dobbelte.

Ålesund kommune eide fram til årsskiftet alle aksjene i Bingsa Gjenvinning og hadde en eierandel på 62,7% i det interkommunale selskapet ÅRIM IKS. I det nye selskapet får Ålesund 90 % av aksjene, resten fordeles på de øvrige ÅRIM-kommunene Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven og Vestnes.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE