ÅRIM og Bingsa vil fusjonere

EIER: Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund vil samle kommunens avfallsaktivitet i et selskap.

Eierkommunene til avfallsselskapene ÅRIM og Bingsa Gjenvinning as på Sunnmøre har foreslått en intensjonsavtale med sikte på fusjon fra kommende årsskifte. Selskapet skal sikre optimal forvaltning av den samla verdikjeda og dei mogelegheitene som ligg i avfall som ressurs, heter det.

ÅRIM Ålesundregionens interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) har ansvar for innsamling og gjenvinning i kommunene Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund, til sammen drøyt 100 000 innbyggere. Selskapet har 60 ansatte og en omsetning i fjor på 165 millioner kroner. Men samtidig har Ålesund kommune sitt eget avfallsselskap, Bingsa Gjenvinning as, som driver deponi og annen avfallsbehandling i Ålesund og opererer i næringsavfallsmarkedet. Tidligere ble dette drevet som en kommunal virksomhet, men i 2018 ble det skilt ut som et eget aksjeselskap, som nå har 35 ansatte og en omsetning på rundt 90 millioner kroner. Resultatet i fjor var godt, med hele 12 millioner i overskudd.

Tidligere var Ålesund kommune minoritetseier i ÅRIM, men etter sammenslåingen med Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog fra 01.01.2020 eier Ålesund 62,7 % av ÅRIM. Og nå ønsker altså et enstemmig kommunestyre å samle avfallsvirksomheten.  – Samla sett sit regionen på stor kompetanse og ressursar innanfor avfalls- og gjenvinningsområdet. Ei samling av desse ressursane i eitt selskap kan sikre at regionen utnyttar dei store  mogelegheitene som ligg i avfall som ressurs, sier ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal.

DAGLIG LEDER: Øystein Peder Solevåg i ÅRIM mener en sammenslåing vil være bra både for eiere, innbyggere og de ansatte.

Også styret i ÅRIM er positive og daglig leder Øystein Solevåg sier til Kretsløpet at det i en situasjon med stadig nye krav og utfordringer er fornuftig å samle ressursene. – Disse selskapene utfyller hverandre godt og det er ikke ønske om nedbemanninger som ligger bak. Men dette vil gi tydeligere ansvarsforhold, mer helhet i verdikjeden og flere arbeidsoppgaver innenfor samme selskap. Avfallshåndteringen blir stadig mer kompleks, og skal en for eksempel utnytte mulighetene som ligger i digitalisering må en ha kompetanse og ressurser. Store blir vi uansett ikke, men det er fornuftig å slå de lokale ressursene sammen, mener Solevåg.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE