Avfall Norges strategi for de neste fire årene er klar

«Vi skal være en pådriver for en sirkulær økonomi der våre felles ressurser gjenbrukes eller gjenvinnes til nye råvarer og produkter.» Slik formuleres Avfall Norges misjon i den nye strategien, som skal gjelde frem til 2026.

Den nye strategien er et resultat av en prosess som startet vinteren 2022 og som har vært ledet av styret. Også medlemmer, ansatte i Avfall Norge og kommunikasjonsbyrået Footprint Communications har deltatt i arbeidet.

Prioriterte innsatsområder vil være rammebetingelser og myndighetskontakt, statistikk og standardisering, styrket posisjon og samfunnsrolle, og kompetansedeling og kunnskapsbygging. Og prioriterte målgrupper vil være medlemmer, myndigheter og strategiske alliansepartnere.

– Vi skal hjelpe våre medlemmer å navigere i det nye regulatoriske landskapet som tegnes i Brüssel, være bransjens talerør overfor myndighetene, og rådgi om hvilke virkemidler som trengs for å lykkes med omstillingen. Vi vil også søke samarbeid med andre bransje- og søsterorganisasjoner for å få mer gjennomslag, sier administrerende direktør Runar Bålsrud på Avfall Norges nettside.

En mer detaljert handlingsplan for hvordan Avfall Norge skal nå målsettingene i den nye strategien skal nå utarbeides.

Strategien kan du lese her

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE