Beholdt navnet, flere nye styremedlemmer

NY NESTLEDER: Egil Lorentzen (60) erstatter sin tidligere sjef Erik Osmundsen som nestleder i Avfall Norges styre.

Entusiasmen for navnebytte har vært såpass liten blant medlemmene at saken ble utsatt nok en gang. Men det ble valgt tre nye styremedlemmer – som alle representerer tunge aktører i bransjen.

Den digitale generalforsamlingen i Avfall Norge ble en raskt og udramatisk seanse. Ingen tok ordet og det hele var gjennomført på en time. Blant de snaut 40 stemmeberettigede som fulgte seansen var det ingen innvendinger, verken til årsmelding, budsjett, kontingentfastsettelse, valgkomitéens innstilling eller til styrets anbefaling om å utsette navnebyttet til neste år.

Her kunne styreleder Synnøve Bjørke fortelle at en spørreundersøkelse blant medlemmene avdekket at bare 39% av de 231 som svarte synes et navnebytte er på sin plass. Omtrent like mange – 38% – er rett og slett imot det, mens 23% ikke synes det er viktig. Og blant de daglige lederne i medlemsbedriftene var entusiasmen enda mindre. Av de utsendte navneforslagene – hvis man først skal bytte – fikk «Gjenvinningsbransjen» 46% av stemmene. Men dette mandatet synes altså ikke styret var godt nok, og saken blir puttet inn i en strategiprosess som skal munne ut i ny strategi og forslag til nye vedtekter neste år. Og dette syntes altså alle var greit.

Også valgkomitéens innstilling gikk rett gjennom. Her hadde nestleder Erik Osmundsen bedt om avløsning selv om han ikke var på valg, på grunn av jobbskifte. Han blir avløst av Egil Lorentzen, nå seniorrådgiver i Norsk Gjenvinning. Han er ingen nybegynner i avfallsbransjen, med fortid både i Wilhelmsen og sønner, Veidekke Gjenvinning samt som divisjonsdirektør både for Metall og for Gjenvinning i konsernet han nå arbeider for.

Også Bjørn Hoel forlater nå Avfall Norges styre, han blir erstattet av sin etterfølger i Ragn-Sells, konsernsjef Vidar Svenning Olsen. Ut gikk også digitaliseringseksperten André Tangen fra BiR, han blir erstattet med direktøren i Oslo REG, Hans Petter Karlsen. Men BiR er fortsatt med, konsernsjef Borghild Lekve ble valgt som 1. vara og møter dermed fast i styret.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE