Brann i deponi på Fitjar

Naboene måtte holde seg inne og lukke dører og vinduer da røyken veltet ut fra deponiet på Fitjar. Foto: SIM

Mandag morgen brant det heftig i det som NRK omtalte som et plastdeponi på SIMs miljøsentral på Fitjar. I virkeligheten var det plast i et ordinært deponi for avfall som ikke kan gjenvinnes som brant. Ikke desto mindre forårsaket brannen store mengder giftig røyk og en del askenedfall i omgivelsene.

 

– Det er jo fortvilende å ha en brann og belaste nærmiljøet med usikkerheten og ulempene dette medfører. Folk i området fikk SMS fra kommunens varslingstjeneste om å holde seg inne med vinduene lukket så lenge brannen varte. Sånt rammer også omdømmet vårt.

Det sier daglig leder i SIM, Ole Johannes Støle.

Han forteller at plasten i deponiet som brant består av leca-stein med plastisolasjon inni, isolasjonsmateriale med plastemballasje rundt og den slags. Det er ikke snakk om innsamlet husholdnings- eller næringsplast.

Brannårsaken er ikke klarlagt, men i følge Støle er det på det rene at det har skjedd en eller annen form for selvantenning, enten ved at brennbart materiale er levert sammen med avfallet, at solskinnet denne helga i kombinasjon med glass kan ha fått noe til å ulme eller lignende.

– Brannvesenet var på plass klokka sju om morgenen, og brannen var slukket etter to og en halv time. Da var det ikke lenger noen røykutvikling og brannmanskapene kunne dra. Så overtok våre folk og de jobbet med å spyle vann over brannområdet i to døgn etterpå, sier Støle som berømmer både brannmannskapene og de internt ansatte som varslet brannen og la til rette for brannvesenet.

Driftsmessig fikk ikke brannen store konsekvenser. – Vi måtte stenge den dagen det brant, men kunne åpne deponiet allerede dagen etter, bortsett fra det området hvor brannen hadde vært, sier han. Om lag 300 kvadratmeter var berørt av brannen.

 

 

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE