Bransjepriser til Sensorita, LOOP og Lindums FoU-avdeling

Innovasjonsprisen gikk til Lindums FoU-avdeling. – Denne typen pris er viktig fordi utviklingen må fortsette å gå videre. Innovasjon er nøkkelen til at vi kan redde verden framover, sa administrerende direktør Pål Smits.

Årskonferansen er i gang. På konferansens første dag ble det avholdt bransjemøter og et fulltegnet introduksjonskurs for nye i bransjen. Dagen ble avrundet med en såkalt minglemiddag med utdeling av bransjepriser.

Det var Avfall Norges Sara Wilsgaard og Anna Fagerheim som sto for utdelingen av Gründerprisen, Kommunikasjonsprisen og Innovasjonsprisen.

Unge sensorutviklere fikk Gründerprisen

Gründerprisen, som deles ut til en bedrift som tenker nytenkende innenfor avfalls- og gjenvinningsbransjen, gikk i år til det to år gamle selskapet Sensorita som har utviklet ny sensorteknologi for å måle fyllingsnivåer i store avfallsbeholdere.

­– Årets vinner har utviklet et konsept og en teknologi som bidrar til å digitalisere og effektivisere avfallsbransjen. Selskapet ble utviklet som en del av to studenters masterstudie i 2020 og har i løpet av våren 2022 vokst fra to til seks ansatte. De har fått med seg noen av de mest kjente investornavnene i Norge og mottok i august i år fire millioner kroner fra Innovasjon Norge. Selv om deres teknologi ikke er revolusjonerende ny, er teknologien helt avgjørende for å lykkes med bedre sortering og logistikk og gjenbruk av blant annet byggavfall, var juryens begrunnelse.

En gulkledd og svært glad daglig leder i Sensorita, Ulrikke Erdal-Aase Lien, mottok prisen på vegne av selskapet. – Årskonferansen er vår debut i bransjen og det var ekstra gøy å få en brakstart med en slik pris, sa hun.

Sensorita med daglig leder Ulrikke Erdal-Aase Lien (t.h.)  i spissen var på Årskonferansen for første gang, og kunne ta med seg Gründerprisen hjem.

 

Pris for gode filmer rettet mot unge

Kommunikasjonsprisen deles ut til noen som bidrar til å forbedre holdninger og øke kompetanse om ressursbruk, materialgjenvinning, avfallsredusksjon og spre kunnskap om bærekraft og sirkulærøkonomi. Den gikk i år til LOOP.

– Vinneren har produsert en rekke videoer i samarbeid med en nasjonal medieaktør og fått over en million visninger blant elever på videregående. De har satt fokus på viktige tema som er relevante for bransjen. Vinnerens kommunikasjon holder høy kvalitet og er kompromissløs på hva de vil formidle. Men årets vinner får også prisen for sitt gode kommunikasjonsarbeid over lang tid. Dette er en viktig aktør i bransjen i flere år som juryen mener trenger en ekstra oppmerksomhet, fikk publikum vite.

Fredrikke Friis Bertheussen som er prosjektleder for LOOP Miljøskole tok i mot prisen og takket en lang rekke samarbeidspartnere og støttespillere.

– Prosjektet med bærekraftskolen som er et stort samarbeid med NRK Skole startet egentlig med at jeg tenkte at vi trenger i LOOP Miljøskole filmer som kan bevege og forandre barn og unge i Norge, som kan få de til å ville ta vare på ressursene, resirkulere mer og bruke og kaste mindre. Og da visste jeg at hvis vi skal klare å lage filmer som virkelig når ut og gjør dette, må vi samarbeide med de aller beste folka. Heldigvis har vi i LOOP veldig stort kontaktnett, sa hun, før hun startet på lista over alle som fortjente en takk.

Prosjektleder og ansvarlig for LOOP Miljøskole, Fredrikke Friis Bertheussen, delte æren for kommunikasjonsprisen med mange samarbeidspartnere og støttespillere.

 

Innovasjonspris for arbeid med pyrolyse og biokull

Til slutt ble Innovasjonsprisen delt ut. Den går til etablerte virksomheter, fagmiljøer, prosjekter eller enkeltpersoner som bidrar til å ta bransjen til det neste nivå når det gjelder bærekraft og økt bruk av resirkulerte råvarer, og det var Lindums FoU-avdeling som stakk av med denne prisen for sitt arbeid med «Klimakinderegget».

Juryen mente forskningen der ligger helt i front på sitt område. ­– De er nominert for et prosjekt som kan gi betydelig klimakutt. Prosjektet har også et stort verdiskapningspotensiale og i tillegg knytter prosjektet ulike aktører i verdikjeden sammen til en velfungerende sirkulærøkonomi. Kort sagt: et eksempel til etterfølgelse, var begrunnelsen.

Siden lederen for FoU-avdelingen ikke kunne være til stede, var det administrerende direktør i Lindum, Pål Smits, som mottok prisen.

– Dette prosjektet som dreier seg om pyrolyse og produksjon av biokull er noe avfallsbransjen har snakket om så lenge jeg har vært her. Og det er 25 år – og vi har enda ikke kommet i mål. Så her må det fortsatt gjøres mye arbeid. Det vi har gjort her viser at det faktisk er gode muligheter, men det er sammensatt og komplisert for å få til en endelig løsning. Denne typen pris er viktig fordi utviklingen må fortsette å gå videre. Om ti år er jeg helt overbevist om at mye av det vi i dag ser på som moderne avfallsbehandling er erstattet av helt nye metoder som gjør dette på en helt annen og mye bedre måte. Innovasjon er nøkkelen til at vi kan redde verden framover, avsluttet Smits.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE