Byggavfallskonferansen nærmer seg

Avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet utgjør i følge SSB en fjerdedel av de totale avfallsmengdene her i landet. Årets byggavfallskonferanse er den 15. i rekken.

Konferansen, som arrangeres av NHP-nettverket, finner sted på Næringslivets hus 12. mars.  

På årets konferanse kommer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring for å presentere ny veiledning for miljøvekting i offentlige innkjøp. Miljødirektoratet vil fortelle om sine anbefalinger for å øke resirkuleringen av gipsavfall og om nye grenseverdier for forurenset grunn.

I tillegg blir det innlegg om nye fagrapporter og forskningsprosjekter innen bygg- og anleggsavfall. Og om prosjekter for gjenvinning av overskuddsmasser, utfordringer med håndtering av asbestavfall og batterier på byggeplass, samt planer for reduksjon og ombruk av treemballasje.

EU girer om når det gjelder asbest

For å oppfylle Parisavtalen, må mange bygg rehabiliteres og etterisoleres. Dette vil potensielt føre til at man sanerer asbestholdige produkter.

­– Få bygningsarbeidere i dag vet hvordan asbestholdige produkter ser ut, og hvordan de skal håndteres, sier Tom Eriksen i Eriksen HMS. Dermed har vi et problem med at folk river og håndterer helsefarlige stoffer uten å vite om det. Her trengs det bedre opplæring, og systemer med uavhengig kontroll, sier han.

I tillegg har EU bestemt at grenseverdi for asbesteksponering skal reduseres til minimum 10% av dagens nivå (fra 0,1 f/cm³ til 0,01 f/cm³). Det er også bestemt at alle bygg som er oppført før forbudet ble innført, i Norge var dette i 1985, skal kartlegges for asbest – dette betyr at alle byggeiere har en stor jobb foran seg. Det skal opprettes et register for asbestforekomster i bygg og dette skal jevnlig oppdateres.

– Det er et åpent spørsmål foreløpig hvem som skal lage og vedlikeholde dette registeret, sier Eriksen. Det skal fokuseres mer på yrkesskader og ofre skal få bedre oppfølging.

Prosjekteringsavfall – hva er det og hvor kommer det fra?

Hele 1/3 av byggavfallet har sin opprinnelse i prosjekteringsfasen sier forskningen. Hvis dette stemmer, er prosjekteringsprosessen den nest største bidragsyteren til generering av byggavfall i prosjekter. Forskning viser at flertallet av oss vurderer det som like kritisk å minimere avfall som å redusere kostander i byggeprosjekter, og det fordi en reduksjon i mengden byggavfall vil redusere prosjektets miljøpåvirkning. Men hvilket avfall er det snakk om og hvor kommer det fra? Og hvem har egentlig skylden for at det oppstår? Har forskning på dette temaet fått byggherre, arkitekt og andre prosjekterende til å anse avfallsminimering som deres ansvar i prosjekter? Gro Overn Mansford fra Multiconsult tar oss inn i forskningen for å se hva denne sier.

– Dette er noen av mange interessante og hyperaktuelle temaer som blir tatt opp på Byggavfallskonferansen 2024, som avholdes i Næringslivets hus 12. mars, sier Eirik Rudi Werner som har deltatt i programkomiteen.

Programmet for konferansen ligger her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE