Enova delte ut 4,6 milliarder i 2021

Enova-direktør Nils Kristian Nakstad delte ut 4,6 milliarder i fjor. Men han har fortsatt penger, rett før påske fikk Renevo 60 millioner i støtte til sitt planlagte biogassanlegg i Etne. Foto: Enova.

Enova støttet 5500 energi- og klimaprosjekter med til sammen 4,6 milliarder kroner i fjor. Det er forventet at disse prosjektene vil redusere klimautslippene tilsvarende drøyt 300 000 tonn CO2-ekvivalenter. Men bare 8 prosent av støtten ble gitt til forbrukerne, framgår det av foretakets årsrapport.

 

– Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør vi gjennom å støtte utviklingen av ny teknologi og sikre et velfungerende og effektivt energisystem. Resultatene for 2021 vurderer vi samlet sett som gode. Vi er i rute i henhold til avtalen vi har med vår eier staten, sier adm. direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en kommentar til årsrapporten.

Enova støtter en kommersiell utprøving av ny teknologi, men også fasen der hvor nye klimavennlige løsninger skal etablere seg i markedet. Målet er å avlaste de ulempene nye løsninger har, som pris, distribusjon og kjennskap. – De som går foran i teknologiutviklingen tar en stor økonomisk risiko, og derfor har Enova fått i oppgave å være en fødselshjelper. Det er ingen liten oppgave, da det er umulig å forutsi hvordan samfunnet vårt er i 2050, og hvilke teknologier som vil vinne fram. Det vi derimot vet, er at vi vil trenge ny teknologi for å oppfylle klimamålene, sier Nakstad.

Mest penger er brukt innen transportsektoren, det er der det største potensiale for utslippskutt ligger. Her ble hele 2,1 milliarder kroner brukt til å støtte 4 949 prosjekter. Disse tildelingene utgjorde 44 prosent av de disponerte midlene og nær 73 prosent av de totale utslippsreduksjonene i 2021.

Videre ble 1,7 milliarder kroner gitt i støtte til 240 industriprosjekter, det utgjør 35 prosent av den totale støtten. Innenfor energiproduksjon ble 212 prosjekter støttet med 402 millioner kroner.

Forbrukerne mottok 375 millioner kroner til 7 265 prosjekter, det utgjorde 8 prosent av klima- og energifondets disponeringer. Dette inkluderer 7 131 tiltak støttet med 127 millioner kroner over Enova-tilskuddet, som er et virkemiddel rettet mot boligeiere som gjennomfører klima- og energitiltak.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE