Erna Solberg åpnet Hold Norge Rent-konferansen

Forskning og innovasjon var tema for årets Hold Norge Rent-konferanse som ble åpnet av Statsminister Erna Solberg onsdag 5. februar. Hun var opptatt av hvor viktig det er å holde seg til faktabasert kunnskap i diskusjoner om plastens betydning og oppfordret til å være myteknekkere.
– For en havnasjon som Norge er marin forsøpling et høyaktuelt tema, sa Erna Solberg da hun åpnet årets Hold Norge Rent-konferranse.
– For en havnasjon som Norge er marin forsøpling et høyaktuelt tema, sa Erna Solberg da hun åpnet årets Hold Norge Rent-konferranse.

– Vi vet ikke nok om hvor skadelig plasten er for dyr, mennesker og økosystemer, men vi vet nok til å være føre var. Og når vi diskuterer disse sakene mener jeg det er viktig at vi holder oss til faktabasert kunnskap. Det blir dessverre brukt en del skremmebilder og myter som veldig fort kan virke mot sin hensikt. Det ER for eksempel ikke en sammenhengende øy av plast i Stillehavet, og vi VET ikke om det kommer til å være mer plast enn fisk i havet i 2050, og derfor må vi faktisk slutte å si det, sa hun. Hun mente at for alle de som ikke gidder å gjøre noe blir ekstraordinær skremselspropaganda et argument for at dette bare er en ny type overdrivelser som gjør at man ikke trenger å høre på det.

– Det gjelder også for oss politikere. Skal vi få folk med oss og få oppslutning om nødvendige tiltak, må vi basere oss på fakta. Derfor mener jeg at Norge må være en myteknekker når det gjelder marin forsøpling. Vi vil bidra til å skaffe mer kunnskap om plasten. Vi har bidratt til at det blir utarbeidet en global rapport om den beste tilgjengelige kunnskapen, og vi skal oppdatere den nå. Og så skal vi utarbeide lett forståelig informasjon som avliver myter om plastforsøplingen, fortsatte hun.

– Norge er og skal være en pådriver for å styrke og dele kunnskapen. Vi er pådriver for at verden skal handle på bakgrunn av kunnskapen. Og skal verden lykkes i kampen mot marin forsøpling, må landene jobbe sammen. Etter forslag fra Norge vedtok FN i 2017 en nullvisjon om å stanse all tilførsel av plastavfall til havet. I dag finnes det ikke noen global avtale for marin forsøpling slik vi har for klima og natur- og miljøgifter. Vi arbeider hardt og målrettet for å få en ny global avtale som forplikter alle land til å stanse utslipp av plastavfall. Det vil gi en ramme for samarbeid, måling, overvåkning og rapportering. Slik kan vi nå vårt globale bærekraftsmål innen 2025, og null-visjonen om stans i utslipp på lang sikt, sa hun og understreket at vi har forskningsmiljøer i verdensklasse i Norge. Og vi har viktige organisasjoner som Hold Norge Rent. Vi har dyktige miljøorganisasjoner. Og innovatører som finner nye løsninger.

– La oss sammen ha som mål å være verdens beste myteknekkere og stifinnere i arbeidet mot plastmonsteret! avsluttet Solberg.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE